24 de marzo de 2017

AGENDA 2017: SETMANA SANTA

Si bé la Quaresma és un temps sense voltejos ni tocs especials, sent com un temps penitencial, i en el que els seus altars apareixen sense flors i rebestestits amb sobrietat. Quant arriba la Setmana Santa les campanes, reflectixen que els cristians celebrem en eixos dies els misteris de la nostra Salvació: Passió, Mort, Sepultura i Resurrecció de Jesucrist.
A Moixent les processons les organitzen la “Junta de Setmana Santa de Moixent” que es va fundar l'any 1985, on están integrades les Confraries: Jesús Nazareno (1953), Dolorosa (refundada en 1987, es funda en 1954 amb el nom de "Maria al pie de la Cruz"), Santo Sepulcro (Reglamento consta de 1912), Soledad (segons tradició oral es funda al mateix temps que el Sant Sepulcre) y la Hermandad Cristo Crucificado (1991), junt als Confrares en les següents distintes vestes, estandarts, bandes de tambors que amb il·lusió desde mesos abans de la Quaresma es reuneixen per a asajar, també destacar la llavor dels portadors de les andes per a les procesons.

La "Junta de Setmana Santa de Moixent" en el Programa d'actes va tindre la magnífica idea de publicar cada any les Ceràmiques de la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) que dataven del segle XVIII, i que foren la majoria robades en desembre de 2004.  Per a la Setmana Santa alguns balcons de les cases apareixen engalanats amb colgadures de les imatges del Santíssim Crist del Mont Calvari, Sant Sepulcre, Soledat, i la recent de Jesús Natzare, inclús també apareixen les colgadures de les Santes Relíquies, Sant Pere Apòstol i el Xiquet Jesús. 

DIUMENGE DE RAMS: Dóna inici a la Setmana Santa, es commemora l'entrada messiànica de Jesús de Natzaret a Jerusalem per a donar començament  així a la seua passió i mort en la creu.  
Estan presents les Autoritats Municipals, Banda de Música, i una gran multitud de Confrares amb les seues vestes i estendards, els tambors i fidels rodejats de xiquets portant palmes d'Elx o branques d'olivera i llorer de Moixent.  La Creu Parroquial està amb unes rames de romer.
Algunes Confraries amb el capirot ficat, i altres no. L'orde de la processó litúrgica es primer  l'Estendart, la banda de tambors i després els confrares.
La missa es en sufragi dels Confrares difunts.

Diumenge de Rams, 9 d’abril
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. 

Vols de Benedicció de Rams:
- Tres Repics d’avís a la Benedicció de Rams i Palmes i Missa Inaugural de 11:30, amb Vol de Sant Jaume i Nieves, el tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


DILLUNS DIMARTS I DIMECRES SANT:  En estos tres dies a l'acabar la Missa a les 19:30, es fa "toc de Confessar", amb la campana dedicada a Jesucrist: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El  toc resulta agut per ser una campana de xicotetes dimensions, però té l'avantatge que l'execució del toc és peculiar i inconfundible. 


DIJOUS SANT: En este dia l'Església catòlica commemora el Sopar del Senyor: Jesuscrist es reunix amb els seus Apòstols e insituiïx el Sagrament de l’Orde i l’Eucarsitia, i el llavoratori dels peus per Jesús. Aconteciment que també celebra d'una manera més festiva i fora de la Setmana Santa, en el dia del Corpus Christi.  Des de fa uns anys, l'Església celebra el Dia de l'Amor Fratern.
Es celebren dos misses: una per a menuts a les 17 hores i l’altra la solemne en la que están presents membres de les Confraries i Hermandad a les 18:30 hores, esta celebració de l'Eucaristia igual que els Oficis Litúrgics importants dels dies següents es fa present el Cor Parroquial.  
En esta celebració del Dijous Sant, l'Església canta el Glòria al que s'unix un Volteig de Campanes, després del Glòria les Campanes ja no tornen a tocar perquè l'Església entra en el silenci per la mort de Crist, ni tampoc la campana de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari.  

Al finalitzar la celebració, en el moment que el Santíssim es traslladat al Monument, mentres comença a sonar la Matraca. 
Sent Rector En José Pellicer, els acolits anaven amb una matraca de ma, de fusta rectangular amb ferros adossats que al moure-la proudient el so, recorrent els carrers fent oir els tocs respectius al veïnat "1er toc per a l’ofici, 2on toc per a l’ofici, 3er toc per a l’ofici”.   
Desde 2012 es fa sonar manualment una Matraca en forma de creu grega, ubicada en el campanar, que té en una de les cares les iconografies: referents al Titular de la Parroquià (les claus i la tiarra papal, i la inscripció “TU ES PETRUS”), l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, el dibuix de estandart de la Cofradia Santo Sepulcro i damunt l’incripció “1er Centenari / de la Cofradia / Santo Sepulcro 1912-2012”, l’anagrama de Campaners de Moixent amb el text 5é Aniversari / de l’Associació / Campaners / de Moixent / 2007-2012” En l’altra part de la Matraca estan els estandarts de la Cofradia Jesús Nazareno, la Hermandad del Cristo Crucificado, la Cofradia de la Dolorosa i de la Soledad. 

Per la nit està la processó del Silenci, rememorant l'oració i agonia de Jesús en l'hort de les oliveres, la traïció de Judes i la captura de Jesús.   Per a està processó i al dia següent en el Via Crucis fins el Calvari, davant de l'imatge de Jesús Natzaré va una persona vestida de natzaré portant una Creu complint així una penitència que ha oferit durant una malaltia o una promesa.

 Dijous Sant, 13 d'abril
- Tres Vols d’avís a missa de 18:30, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament 
- Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu en el cant del “Glòria”.
- Vol de la Matraca en el moment del trasllat del Santíssim al Monument.

-Vols de la Matraca a la processó del Silenci
- Tres Vols d’avís a processó de 22.
• Al eixir les imatges de Jesús Natzare, Maria al peu de la Creu i la Soledat.
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.


DIVENDRES SANT: És una de les principals celebracions de la religió del Cristianisme dins de la Setmana Santa. Este dia es recorda la Mort de Jesucrist.  L'Església Catòlica mana als seus fidels guardar dejuni i abstinència de carn com a penitència. El Divendres Sant és l'únic dia del calendari litúrgic catòlic on no se celebra la Missa, com a dol per la mort del Senyor.
Viacrucis:   Després d'eixir les Confraries i Hermandad de l'Església té lloc l’Encontre d’Amargura en la Plaça Major, amb les imatges de Jesús Natzare i la Soledat.  Fins el Calvari el Rector  darrere de l’imatge de la Soledat amb els fiels van ressant el Sant Rosari.  En el recorregut del Calvari, es resen les catorze estacions del Via Crucis per megafonía publica, per a que tot el poble rese.  Al arribar a la plaça de l’ermita, i mentrés es canta una “saeta” ix l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari que s’incorpora a la processó fins arribar a l’Església Parroquial. 
Per la vesprada es celebra un Hora Santa  a les 16 hores i el Ofici de la Celebració de la Mort del Senyor, a les 18 hores amb la veneració de la imatge del Crist de l'Agonia, mentres els “Armats” que des de 1953 de nou, actuen en numero de nou amb el seu capità i cada mitja hora més o menys amb moviments rítmics efectuen relleus custodiant el cos de Crist Jacent.  

Liturgia de la Pasió del Senyor: se celebra, en compte de la Missa, a mitjan vesprada del divendres, a les 18 hores.

Minuts més tard del Ofici de la Mort del Senyor te lloc la processó del Sant Soterrament on  participen les Autoritats i la Banda de Música i les Confraries i Hermandad que .processonen les imatges de:
Jesús Natzare del escultor moixenti Virgilio Sanchis Sanchis en 1943
Santíssim Crist del Mont Calvari, del escultor Enrique Bellido en 1941
Maria al peu de la Creu, del escultor Enrique Bellido en 1943
Cris Jacent, realitzat en Madrid l’any 1991.
La Soledat, del moixenti Virgilio Sanchis en 1944
La processó fins l'any 1990 es procesonava la bella imatge de Crist Jacent de l’any 1941 de Enrique Bellido (enguany complix 75 anys), sobre un llit i d'un fons amb un enratllat i un calze.   Per confusions, la Cofradia Santo Sepulcro va fer una altra imatge de Crist Jacent amb un sepulcre masa gran. Durant alguns anys han custodiat el Sepulcre en la processó agents de la Guardia Civil).
L'orde de la processó van darrere del Estendart primer els tambors i després els Confrares.

Video de la processó del Sant Soterrament de 2012: https://www.youtube.com/watch?v=62WyzJNm5Dc
La Campana Santa Maria Mare de Déu, té gravades a més de les efigies de la Mare de Déu dels Desemparts i la Milagrosa, les imatges de la Soledat i Maria al peu de la Creu, les quatres imatges de Moixent.  

Divendres Sant, 14 d’abril
-Vols de la Matraca a la processó i Via Crucis:
- Tres Vols d’avís a processó de 9.
• Al eixir les imatges de Jesús Natzare i la Soledat.
• En l’encontre d’amargura en la Plaça Major.
• A l’eixir el Santíssim Crist del Mont Calvari de l’Ermita.
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.

- Tres Vols de la Matraca a l’Hora Santa de 16.

- Tres Vols de la Matraca a la celebració de la Mort del Senyor de 18.

Vols de la Matraca a processó del Sant Soterrament:
- Tres Vols d’avís a processó de 20.
• Al eixir les imatges.
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.


VIGILIA PASQUAL: Una vegada ha fosquejat, té lloc la principal celebració cristiana de l'any, la més important de l’any, el ritual inclou els símbols de la llum i l'aigua: la Vetlla Pasqual.  Per a facilitar la participació  com es va demostrar l’any 2013, la celebració es a les 20 hores. 
Després de les lectures de l’antic testament, l'Església canta el Glòria i de nou, les Campanes tornen a sonar amb renovada alegria, amb un Vol General.  És el primer Volteig de la Pasqua que anuncia a tot Moixent la gran notícia que s'esta celebrant: Jesucrist ha ressucitat, ha vençut a la mort.  Este Volteig és el mes solemne de tot l'any i el que dóna sentit a tots els altres, perquè totes les celebracions de l'Església tenen sentit gràcies a la Resurecció de Crist.   S'encenen les restants llums del Temple i s’encenen els ciris de l'altar prenent foc del Ciri Pascual, també el ciri de la lampanara de la Capella del Stm.Sagrament, el trassagrari, un ciri davant de la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, i s'encén la imatge del titular i les primeres làmpares i la Capella del Santíssim i de les Santes Relíquies.
Acabada la celebració, mentre els fidels tornen a casa senten el Volteig General de Campanes, anunciant al mateix temps a tots que l'Església ha celebrat la Solemne Vigília Pasqual, es té previst com l’any passat fer una tamborada.

Vigilia Pasqual, 15 d’abril
- Tres Vols de la Matraca a la Vigilia Pasqual de 19:30.
- Volteig General en el cant del “Glòria”.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.


DIUMENGE DE PASQUA:   és la festa central del cristianisme, en la que es commemora, d'acord amb els evangelis canònics, la resurrecció de Jesús al tercer dia després d’haver sigut crucificat.  
La Pasqua marca el final de la Setmana Santa, en la que es commemora la crucifixió i mort de Jesús. A la Setmana Santa li seguix  li seguix  un període de cinquanta dies anomenat Temps Pasqual, que acaba amb el Diumenge de Pentecostés.

A la processó a més de Confrares assistixen el Rector, Autoritats Municipals i la Banda de Música. Part de la Processó ix del Temple Parroquial, i l'altra de la Capella de la Residència amb la imatge de la Soledat. A l'eixir la imatge de Jesucrist Ressuscitat de l'Església per a iniciar la processó de l’Encontre amb la Mare de Déu, es realitza un Vol General de Campanes.  Amb este Volteig General, els Confrares comencen hi ha desfilar i a tocar el tambor a l'igual els que ixen de la Residència saben que la imatge del Ressucitat ja està en els carrers. Al trobar-se les dos imatges del Ressuscitat i la Soledat l’imatge fa tres genuflexions al mig del Passeig Pare Moreno que esta a sobreeixir de Confrares i mulitud de gent. Quant dos confrares de la Soledat, elegits per sorteig cada any (una persona de menor de 40 anys i l'altra major de 40 anys)  li lleven la mantellina del cap a la imatge de la Soledat, s’executa un Vol de les Tres Grans, al que s'unix una dispara de traca i es llancen caramels mentres sona el Himne nacional, i els Confrares és descobrixen el rostre llevant-se el capirot (Caputxo), i els "Armats" el casc,  en senyal de la victoria de Jesucrist sobre la mort.  
Després de la processó té lloc en l’Església Parroquial la Missa de Pasqua i la Clausura de la Setmana Santa  per part del Rector.

Diumenge de Resurrecció, 16 d’abril
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. El tercer toc Volteig General

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 11:30, amb Sant Pere Apòstol.
• Vol General a l’Eixida de l’imatge del Temple Parroquial
• Vol de les Tres Grans, en el moment de l’Encontre (12:18)
• Vol General a l’arribada de les imatges a l’Església 

- Volteig General al final de la Missa de Pasqua. 

22 de marzo de 2017

PUBLICACIÓ EN EL PERIÒDIC “LAS PROVINCIAS” HUI DIMECRES DIA 22 DE MARÇ DE 2016

La asociación de campaners de Moixent recupera el tradicional toque de Ánimas

::REDACCIÓN
 ALZIRA. Acabado el año de la Misericordia, en que se ha promovido la práctica de las Obras de Misericordia y para realizar una invitación a orar por los difuntos, a propuesta del Presidente de la Asociación Campaners de Moixent, se ha recuperado e incorporado el toque de Ánimas. La noche del 16 de marzo se ejecutó por primera vez después de muchos años sin hacerlo. Se realiza tras el toque de las nueve de la noche y consiste en tres golpes dejando un espacio entre cada uno de ellos para rezar un Padre nuestro y rezados estos tres, acaba con dos golpes seguidos.
La campana en realizar el toque de Ánimas es la misma que lo hacía anteriormente: San Pedro-Isidro Labrador-Antonio, que además este año cumple los 225 años. Fue fundida en el año 1792 con un peso de 296 kilos por Ramón Roses y Domingo Tormo y fue una donación del Ayuntamiento a la iglesia parroquial en septiembre de 1889 recientemente construida. La campana mira al calvario y realiza además del toque de Ánimas el repique de misa festiva junto con Santas Reliquias, el Mig Vol con S. Reliquias y S. Maria Mare de Déu, así como los toques de muerte, y también suena cada cuarto de hora. Es el bronce más antiguo de la sala de las campanas y el segundo más antiguo de Moixent.
Este toque de Animas se suma a otros toques tradicionales por la Asociación Campaners de Moixent, como el Àngelus, repique de misa festiva, Mig Vol, Alçar a Déu y toque de la Matraca. Los Campaners de Moixent, a punto de cumplir diez años, manifestaron su satisfacción por la recuperación del toque de Ánimas.

21 de marzo de 2017

NOTICIA EN EL PERIÒDIC “LEVANTE” HUI DIMARTS 21 DE MARÇ DE 2017

Moixent recupera el histórico toque de Ánimas con la campana que cumple 225 años

►Campaners de Moixent lo realizo el pasado viernes y es otro más de los toques que este colectivo ha reactivado.

Levante-Emv Moixent
■Finalizado el llamado Año de la Misericordia, en el que se ha promovido la práctica obras misericordiosas para invitar a los fieles a ejercitar oraciones por los difuntos, y a propuesta del presidente de la asociación Campaners de Moixent, se ha recuperado e incorporado el toque de Ánimas. Se ejecutó por primera vez la noche del pasado día 16 y después de muchos años sin hacerlo, explicaron ayer desde el colectivo que preside Felipe Sanchis.

Este toque, según explica Sanchis, se realiza tras el toque de las 21 horas y consiste en tres golpes dejando un espacio entre cada uno de ellos para rezar un Padre Nuestro. Una vez rezados, acaba con dos golpes seguidos.

La campana en realizar el toque es la misma que lo hacía anteriormente: S an Pedro-Isidro Labrador-Antonio, que además este año cumple 225 años. Fue fundida en el año 1792 con un peso de 296 kg por Ramón Roses y Domingo Tormo, y es una donación del ayuntamiento a la iglesia en 1889. La campana mira al calvario y realiza además del toque de ánimas el repique de misa festiva junto con Santas Reliquias, el mig vol con Santas Reliquias y Santa Maria Mare de Déu, así como los toques de muerte, y también suena cada cuarto de hora. Es el bronce más antiguo de la sala de campanas y el segundo más antiguo de Moixent.

18 de marzo de 2017

RECUPERACIÓ DEL TOC D'ÀNIMES

Acabat l’any de la Misericordia en què s’ha promogut la practica de les Obres de Misericòrdia, i per a convidar a exercitar-nos en la que ens demana que “Resar per els difunts”, a  proposta del President de l’Associació Campaners de Moixent, se ha recuperat el toc d’Ànimes, executant-se per primera vegada la nit del passat dia 16 de març, després de molts anys sense fer-ho.

Es realitza després del toc de les 21hs. Consistix en tres batallades deixant un espai entre cada una (15 segons) per a resar un Pare nostre, i resats estos tres, acaba fent dos batallades seguides.  La campana en realitzar el toc d’Ànimes es la mateixa que ho feia anteriorment: Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, que a més enguany complix els 225 anys.  Va ser fundida l’any 1792 amb un pes de 296kg, per Ramón Roses i Domingo Tormo, donació de l’Ajuntament a l’Església recentment construida en setembre de 1889. La campana mira al Calvari, i participa a més del toc d'Ànimes, en el repic de missa festiva junt amb Santes Relíquies, realitza amb S.Relíquies i Santa Maria Mare de Déu el Mig Vol així com els tocs de mort, i també sona cada quart.  Es el bronze més antic de la Sala de les Campanes i el segon més antic de Moixent.

Abans d’ingresar en la nit, el cristià resa per la salvació dels difunts, els qui ja han compartit la mort de Crist, han creuat la foscor de la nit, de la mort i están cridats a ingressar en la llum eterna de l’amor de Déu, d’ahí que es rese el Pare nostre, que expresa la confiança en Déu qui ens mostrat la seua tendresa de Pare en Jesucrist i és l’oració la que ens agermana a tots enfront d’eixa experiencia de la mort en què tots hem de pasar.  D’esta manera es recupera un altre toc tradicional que també es toca en altres campanars de la nostra diòcesi.

Al respecte del toc d’Ànimes recordem que a l’entrada del campanar hi ha un document escrit probablement del any 1890, i que Felipe Sanchis va descubrir l’any 2009 en una porta d’un armari en el transaltar sobre tocs i l’hora en que s’havia de executar el toc del Àngelus i Ànimes.

Aquest toc d’Ànimes també es suma a altres tradicionals incorporats per l’Associació Campaners de Moixent, com el Àngelus, repic de missa festiva, Mig Vol, Alçar a Déu, la Matraca.... 
Campaners de Moixent, apunt de complir els 10 anys,  estem molt satisfets de la recuperació del Toc d'Ànimes que ens recordara cada dia resar pels difuts.

16 de marzo de 2017

PRÓXIMAMENT

1- El dia 2 d'abril, es complix els 75 aniversari del Copó (gran) de l’Església de Sant Pere Apòstol de Moixent.

2- Durant la quaresma, a Moixent, per la vesprada els divendres i diumenges a les 16hs: Vía Crucis en el Calvari, Volteig de la campana de l’Ermita del Santíssim Crist, si el  temps o impedix en l’esglèsia repic de missa diaria. 

3- Dia 7, primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor Jesús.  En Moixent, després del primer toc de missa, volteig d'una campana.  Via Crucis, Missa i Exposició menor del Santíssim.  Este dia, també es el divendres de Dolors, Via Crucis a les 22h, en el Calvari organitzat per la Hermandad del Cristo Crucificado;  en Genovés i Canals es fa el Septenari de la Verge dels Dolors, comença el dia 1 fins el divendres dia 7.  

4-Setmana Santa: Esta setmana es troba la celebració més important del calendari Cristià: la Vigilia Pasqual.  A Moixent el Diumenge de Rams: Volteig de Campanes. El dilluns, dimarts i dimecres Sant: Toc de Confessar.El dijous Sant hasta el Glòria: Volteig de Campanes.  Toc de la Matraca el Dijous Sant després del Gloria, divendres Sant i fins el tercer toc de la Vigilia Pasqual.  (Si hi ha algun soterrar convocara la Matraca).  Dissabte Sant en la Vigilia Pasqual en el cant del Glòria Volteig General de Campanes i Diumenge de Resurrecció.

5-
El Dissabte Sant de 17:30 a 18:30 Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno.

6-Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), dilluns 24 d’abril.  A Moixent, la vespra i dia, Volteig de 5 campanes, i en la processó d'impedits a les 10:30 hores. Vols especials de campanes en Torrella on es Patró i en el barri de la Torreta de Canals. 

7-El dia 27 d'abril, 3er aniversari de la mort del Rector Antonio Marín (Rector de Moixent 1970-1997).


8- El dia 29 d'abril, es el 10 aniversari de la Benedicció de les Campanes de l'Església Parroquial de Moixent. Este mateix dia el Cardenal Arquebisbe de Valencia En Antonio Cañizares té previst beneïr el Monasteri de “Lumen Crucis”  ubicat en terme de Moixent prop de Navalón, a les 12 hores.  Sera la seua primera visita a Moixent.

12 de marzo de 2017

APUNTES SOBRE LA SEMANA SANTA Y ASOCIACIONES DE LA PARROQUIA (2)

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA SEMANA SANTA

Basándonos en testimonios escritos, la primera Cofradía podría ser la de la "Cofradía de la Sangre de Cristo" que se cita en las primeras Visitas Pastorales (1658) hasta la del año 1819, fundada en el Convento de Franciscanos  con "fiesta principal de la sangre de Cristo Señor nuestro en será para el Monumento en el Jueves Santo y demás gastos tocantes a dicha Cofradía".  (Visita Pastoral 1711).

En el año 1784, se hacia una administración para el Monumento, así lo refiere la  Santa Visita Pastoral realizada en dicho año "cuide de arrendarla el Ministro del Convento del Señor San Antonio de Padua de esta Villa que oy es; y por tiempo fuere de la dicha Tercera Orden, para que su producto y renta se gaste en cera para el monumento que se hace todos los años por Semana Santa, en la Hermita del Santo Christo del Monte Calvario".  (Visita Pastoral 1784.  p. 81 y ss).

En los libros de la Santa Visita Pastoral en nuestra Parroquia de los años 1784 y 1772 en el apartado de inventario de imágenes dice "Tres imagenes de nuestro Señor entero de masoneria, una de los Dolores en su niño.  Una imagen de nuestra Señora de los Dolores al pie de la Cruz, con el Señor en los brazos.  Camilla de los dolores".

En el siglo XVIII se realizan las Cerámicas del Via Crucis de la Ermita de la Purísima Concepción de la Casa Rabosa.

En el año 1827 tenemos la primera constancia escrita de una Matraca (Llibre de fabrica d la Yglésia Parroquial de S.Pedro de tul lla de Moxente.  Año 1734.  Cuentas de Fabrica de 1821 a 1828.  p.165).

El dia 24 de noviembre de 1895 se erige el Vía Crucis de la Montaña del Calvario: "...Servalis omnibus de jure servandes:  Yo Sr.Francisco de Valencia, sacerdote de la Orden de Menores Capuchinos de N.S.San Francisco, residente en el Convento de la Olleria, erigí solemnemente las estaciones del Vía-Crucis en la Iglesia Parroquial y en la montaña llamada del Calvario de la Villa de Mogente..."  (Autorizaciones Varias 1795-1903)  Testimonio de la Erección del Via Crucis en la Iglesia Parroquial y en la Montaña de la Villa de Mogente.

En el Inventario del dia 30 de agosto de 1901 se cita: "piedad con su camilla".

En 1912 se tiene la primera noticia escrita de la Cofradía Santo Sepulcro, por el Reglamento de la Cofradía que lo avala, y según tradicional oral se funda al mismo tiempo la Cofradía la Soledad.  Tal vez años más tarde se funda una Cofradía con el nombre de Jesús Nazareno.

En el Inventario de lo destruido en tiempo de la "dominación marchista" realizado el 15 de enero de 1943, dice: "Santo Cristo del Perdón tamaño natural... imagen de la Virgen al pie de la Cruz con su hijo Jesús en brazos tamaño natural.  Imagen del Cristo Yacente tamaño casi natural".

En el año 1940 resurge la Cofradía Santo Sepulcro, y una año más tarde se hace la imagen de Cristo Yacente.

En 1941 se realizan las cerámicas del Vía Crucis del Calvario y la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario.

En el año 1943: El dia 10 de marzo llega el Via Crucis y el dia 11 lo llevan a la Parroquia bendiciéndose el dia 15 del mismo mes y en la Ermita de la Venta de la Balsa.  El dia 2 de abril llega la imagen de Maria al pie de la Cruz y se bendice el dia 9.  (Durante los años 1943, salía en procesión el Jueves y Viernes Santo una Virgen de los Dolores, "de Alfredo Gassó" que actualmente se encuentra en un domicilio de la Calle Mayor .  El Domingo de Resurrección se le quitaba el Cristo.  Mide hasta la cabeza 90 centimetros, con la aureola y cruz 118'5cm y de ancha 69cm).  El dia 21 de abril de dicho año se bendice la imagen del Nazareno.  (Agenda Parroquial 1943).

En 1944 se realiza la imagen de la Virgen de la Soledad que ya sustituye a la pequeña imagen de la Virgen de los Dolores.

1952: se funda la Cofradía Jesús Nazareno.

1953.  El domingo de Ramos por la tarde se hacían los traslados de las imágenes de la Soledad y del Nazareno a los domicilios de sus respectivos presidentes.  El lunes se hacia el traslado de la Soledad a la Iglesia y el martes del Nazareno.  Estos dias también se hacia la "Sarpasa".  Jueves Santo Visitas a lmonumento, a las 20 procesión general...  Salen por primera vez tras la persecución religiosa los "armats"

1954.  El domingo de Ramos se bendice la nueva imagen del Cristo del Perdón.   La Cofradía Jesús Nazareno, se encarga de llevar en procesión también esta imagen este año solo.  Se reorganiza la Cofradía la Soledad, y se funda la Cofradía María al pie de la Cruz.

1957: Se funda la Cofradía "Jesús triunfante en Jerusalen" para el domingo de Ramos.  Solo esta este año.

1960: Es el ultimo año de los traslados de Jesús Nazareno y la Soledad por acuerdo de las juntas de las Cofradías "por haber cundido el cansancio entre los cofrades".

Archivo Parroquial.  Aleluya año 1954
1963: Hay una imagen nueva de Cristo Resucitado que sustituye a un pequeño niño Jesús con los brazos abiertos, robado durante los años 1997-1998).

1968: no aparece la procesión del Miércoles Santo.

1983: En un vídeo que tengo de la Semana Santa, la Bendición de los Ramos y Palmas, se hacia delante del Museo Padre Moreno, los Romanos ya llevaban el equipaje actual.  A la salida de Jesús Nazareno en la procesión del Vía Crucis tocaba la "OJE" (Organización Juvenil Español) de cornetes y tambors que tocaban a la salida de las imágenes.  El Cristo se bajaba privadamente de la Ermita y salia en procesión el Jueves Santo y el Viernes tras el Vía Crucis se dejaba en la Ermita.

1986: Se funda la Cofradía "Cristo Resucitado".

1987: Se reorganiza la Cofradía "María al pie de la Cruz" (Dolorosa).

1989:  La Bendición de Ramos y Palmas, ya se hacia desde el Balcón de la Cooperativa del Campo.

1991:  Se funda la "Hermandad del Cristo Crucificado".  El Viernes Santo tras el Vía Crucis la imagen del Cristo se incorpora a la procesión.  Nueva imagen de Cristo Yacente sufragada por la Cofradía Santo Sepulcro y se traslada cada año a la Iglesia el Miércoles Santo por la noche y se vuelve privadamente tras la procesión del Santo Encuentro.

2004: Al llover esta Semana Santa se suprime la procesión del Silencio y el Vía Crucis se celebra en la Iglesia colocando las imágenes de Jesús Nazareno y la Soledad en el presbiterio.  Luego al parar de llover se baja la imagen del Santísimo Cristo llevada a hombros por cofrades de la Cofradía Jesús Nazareno.  Este año deja su actividad la Cofradía Jesús Resucitado.

2006:  Se realizan tres nuevas campanas, una de ellas dedicada a "Santa Maria Mare de Déu" tiene gravadas las imágenes de la Soledad y María al pie de la Cruz.

2009:  El domingo de Ramos se bendice el nuevo Estandarte de la Cofradía Jesús Nazareno.  Se produce una confusión en la procesión sobre si llevar en la cabeza el capirote, y años siguientes algunas Cofradías lo llevan y otras no.

2012: Se realiza una Matraca para la Torre Campanario en forma de cruz griega y tiene gravados los Estandartes de las Cofradías y la Hermandad, así como la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario.  La Hermandad recupera para el Viernes de Dolores el Vía Crucis tras unos años sin hacerse.  Algunas Cofradías cambian el ritmo de repiques de tambores para las procesiones.

2013:  La Vigilia Pascual se celebra a las 19:30hs con mucha más participación.

2014:  Tras la Vigilia Pascual se celebra en la plaza mayor una Tamborada de todas las Cofradías y Hermandad.

2015:  Se bendice la imagen del Cristo Yacente de la Cofradía Santo Sepulcro, así como las últimas reformas de la imagen, tras el traslado a la Iglesia.  Solo entra ahora a la Iglesia Parroquial el lecho sepulcral con la imagen.  La Campana "Màrtirs del Segle XX de Moixent" de mi col·lección particular tiene gravado entre otras inscripciones la Cofradía a la que pertenezco "Cofradía S.Sepulcro" y entre otros relieves de mi devoción, la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario.

Bibliografia:
- Archivo Parroquial de Moixent.  Libro de Visitas Pastorales.  Agendas Parroquiales.  Aleluyas.  Autorizaciones Varias.
-Vídeo de la Semana Santa de 1983 que tengo.


Felipe Sanchis Tárrega 

9 de marzo de 2017

PROGRAMA D'ACTES DE LA SETMANA SANTA DE MOIXENT DEL 7 AL 16 D'ABRIL

 7 d’Abril: DIVENDRES DE DOLORS
22:00 h. Via Crucis en el Calvari, organitzat per la Hermandad del Cristo Crucificado i amb la col·laboració de les Cantores de Misses de Xiquets i Voluntaris.

9 d’Abril: DIUMENGE DE RAMS
10:30 h. Santa Missa especial per als xiquets.
11:00 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
11:30 h. Benedicció de Rams i Palmes en la Plaça de la Hispanitat i eixida cap a l'Església en processó, amb l'assistència de les Autoritats.
Itinerari de la processó: Plaça de la Hispanitat, Párroco Quilis, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
Acte seguit: MISSA INAUGURAL de la Setmana Santa: Missa de Confraries i Hermandad.
16:00 h. Via Crucis en el Calvari.

10 d’Abril: DILLUNS SANT
19:00 h. Santa Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 

11 d’Abril: DIMARTS SANT
19:00 h. Santa Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 

12 d’Abril: DIMECRES SANT
19:00 h. Santa Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 
21:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
22:00 h. Trasllat en processó del Sant Sepulcre a l'Església.
Itinerari del trasllat: Constitució, Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.

13 d’Abril: DIJOUS SANT
17:00 h. Santa Missa.
18:30 h. Missa solemne en el SOPAR DEL SENYOR. (Després del “Glòria” deixaran de sonar les Campanes).
21:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
22:00 h. Processó del Silenci.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
▪Itinerari de la processó: Plaça de l'Església, Sant Josep, Carrer Major, Raval, Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.

14 d’Abril: DIVENDRES SANT

•8:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
•9:00 h. Processó i Via Crucis al Calvari.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
▪ Itinerari de la processó:
PUJADA: Plaça de l'Església, Sant Josep, Màrtirs (només la Confraria de la Soledat), Plaça     Major, La Cadena, Ramón i Cajal, Sant Caietà, Carrer Calvari, Pujada al Calvari.
BAIXADA: Baixada del Calvari per les Eres, Carrer Calvari, Carrer Nou, Sant Caietà, Ramon i Cajal, la Cadena, Màrtirs, Plaça de l'Església.
•16:00 h. Hora Santa en la Parròquia.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
•18:00 h. Celebració de la MORT DEL SENYOR.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
19:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
20:00 h. Processó del Sant Soterrament, amb l'assistència de les Autoritats.
▪Itinerari de la processó: Plaça de l'Església, Màrtirs, Plaça Major, Carrer Major, Pare Moreno, Sant Vicent, Plaça de la Hispanitat, Ramón i Cajal, la Cadena, Màrtirs, Plaça de l'Església.
Acte seguit: Trasllat en romeria i a tambor de la Soledat a la Residència d'Ancians.
Itinerari del trasllat: Plaça de l'Església, Màrtirs, Plaça Major, Pare Moreno, Verge Milagrosa.

15 d’Abril: DISSABTE SANT
19:30 h. Solemne VIGÍLIA PASCUAL(En el “Glòria” tornaran a sonar les Campanes).
21:30 h. Tamborada en la Plaça Major.

16 d’Abril: DIUMENGE DE RESURRECCIÓ
•10:25 h. Volteig General de Campanes a càrrec dels Campaners de Moixent.
10:30 h. Santa Missa de Pasqua.
11:00 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
11:30 h. Processó de l’Encontre, amb l'assistència de les Autoritats.
▪Itinerari de la processó:
DES DE LA RESIDÈNCIA: Verge Milagrosa, Sant Albert, Álvaro Nácher, Sant Antoni, Sant Vicent, Pare Moreno.
 ▪DES DE L'ESGLÉSIA: Plaça de l'Església, Sant Josep, Carrer Major, Pare Moreno.
ENCONTRE: Les imatges es trobaran en el centre del “Parador” (Pare Moreno, part de baix).
DESPRÉS DE L’ENCONTRE: Pare Moreno, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
Acte seguit: MISSA DE PASQUA I CLAUSURA de la Setmana Santa.
•A continuació: Volteig General de Campanes.


Notes:
- Esperem la participació de veïns i visitants en els actes de la Setmana Santa.
- Les persones (no confrares) que vullguen assistir a les processons ho podran fer acompanyant a la Confraria o Hermandad que desitgen, sempre davant, i atenent les indicacions de l'arreglador.
- Convidem als veïns dels carrers per on passen les processons a posar colgadures en els balcons per a solemnitzar la Setmana Santa.
- Agraïm als propietaris de vehicles que no els estacionen en els carrers i en les hores de les processons.
- L'Ajuntament, la Parròquia i la Junta de Setmana Santa de Moixent agraïx a tots la col·laboració i vos desitja BONES PASQÜES!!

1 de marzo de 2017

APUNTES SOBRE LA SEMANA SANTA Y ASOCIACIONES DE LA PARROQUIA (1)

COFRADÍAS Y HERMANDAD

La celebración más importante para los cristianos es la Vigilia Pascual que culmina el día de Pascua.  La Iglesia celebra los misterios de la Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección de Jesucristo, es el Triduo Pascual, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. La Iglesia celebra de manera detenida y atenta todos esos acontecimientos de Cristo que tuvieron lugar esos días.  Son los misterios que nos salvan.  A ellos se llega también celebrando la entrada de Jesús en Jerusalén en el Domingo de Ramos, y así se configura la Semana Santa.
Nuestra Parroquia también celebra estos acontecimientos y desde muy antiguo no solo los aspectos centrales de la liturgia dentro del templo, sino también con las procesiones en la calle.
En Moixent tenemos diferentes Vía Crucis, como el del Calvario de cerámica de 1941, el de la Iglesia Parroquial de 1943, uno en la Residencia, y el que había en la Ermita de la Purísima Concepción de la Casa Rabosa de cerámica del siglo XVIII, que robaron todas menos dos estaciones. 
En el año 2012, la Asociación Campaners de Moixent, recupero el sonido de la Matraca para el Triduo Pascual, en forma de cruz griega instalada en el campanario.

Gracias a las Cofradías y a la Hermandad, podemos decir que Moixent tiene una Semana Santa de noble sencillez, de gran riqueza artística en sus imágenes y en las vestimentas y demás elementos de las Cofradías.  No hay lujo ni elementos suntuosos, pero si elegancia y creatividad.  Para las procesiones de Moixent se despliega en las calles una Semana Santa bella, piadosa y sencilla.  Las Cofradías y Hermandad en estos últimos años también han confeccionado colgaduras donde están representadas las imágenes que sacan en procesión.
Tiene mucha viveza por las Bandas de Tambores que compiten en la riqueza y variedad de sus repiques y ritmos.  Sin las Cofradías y Hermandad todo esto sería imposible.   También merece mención “los arregladores” para procesionar, así como los portadores de las imágenes. Para coordinar adecuadamente todos estos actos y establecer el dialogo con las Autoridades y Policía Local se creó en 1985 la “JUNTA DE SETMANA SANTA DE MOIXENT”, tengo constancia de estos presidentes Bernardo Butiña Hidalgo,  y actual José Manuel Calatayud Palmí.  Tiene sello desde el año 2016.
 

COFRADÍA SANTO SEPULCRO: El primer documento escrito que nos habla sobre la existencia de esta Cofradía es el “Reglamento de la Cofradía Santo Sepulcro”, fechado en Mayo de 1912, y por lo que refiere en algún párrafo, posiblemente existiera antes, pero no hay constancia de ello.
Al respecto, me llego la siguiente versión: Que dos amigos tuvieron la idea de fundar dos cofradías (Santo Sepulcro y Virgen de la Soledad), porque no habían cofradías. Compraron un rollo de tela negro, por eso las dos cofradías, tienen la vesta negra y para distinguir una de la otra, la del Sepulcro tiene el capirote levantado y la de la Soledad tiene el capirote más pequeño[i].
Sobre la cofradía encontré un testimonio en el “Libro de Actas de la Conferencia de San Vicente de Paúl de Mogente”, que dice: “En la Villa de Mogente a veintisiete de abril de mil novecientos treinta.  Reunida la Conferencia bajo la presidencia de Don Pedro Tortosa Terol recitadas las preces de Reglamento y aprobada el acta de la sesión anterior acordando de socorrer a los pobres, como la última semana leída la cuenta y estado de la caja importaron los gastos de la semana, doce Pts. ochenta céntimos quedando en caja veintiocho Pts. Con noventa y nueve céntimos hecha la colecta se recaudaron tres Pts. y de el Cepillo cinco pts.noventa y cinco céntimos mas cinco pts.de una limosna de la Cofradía del Stmo.Sepulcro, terminándose la sesión con la Oración y preces de Reglamento.  Secretario: Julián Biosca”[ii]

En esos primeros años, la Cofradía la formaban solo hombres, unos 130 Cofrades, más los Romanos, ocho y el capitán, que también desfilaban en las procesiones y el Viernes Santo hacían la guardia permanente ante la imagen del Cristo Yacente, lo cual en la actualidad se sigue realizando.

Durante la Persecución Religiosa y Guerra Civil la Cofradía no tuvo actividad. Después, en el año 1940 resurgió  (la primera Acta esta firmada el día 19 de mayo de 1940)[iii], y un año más tarde ya se procesionó con la imagen del Cristo Yacente que la familia Revert Sancho había regalado a la Parroquia. En esa época los Cofrades desfilaban en las procesiones sin vesta, y poco a poco la Cofradía se fue consolidando.   En 1953 ya eran 115 Cofrades más los Romanos que este año actúan por primera vez después de la persecución religiosa.[iv]
Junto con la imagen iban 4 agentes de la Guardia Civil a los lados de la imagen, hasta el año 1973 [v]. En el año 2010 y 2012 también salieron.

De mutuo acuerdo con las otras Cofradías y la Parroquia esta Cofradía se encargó durante algunos años de procesionar también con las imágenes del Santísimo Cristo del Monte Calvario y de Jesús Resucitado, ya que ambas imágenes no tenían Hermandad y Cofradía asociada.

Desde la Semana Santa de 1991 la Cofradía tiene su propia imagen del Cristo Yacente y la carroza para procesionar, diseñada por Román Calatayud.  Durante los últimos años se le han realizado algunas modificaciones, y que el año pasado año (2016), se bendijo la imagen y todas esas modificaciones realizadas en la imagen y carroza procesional.

El Estandarte, es del año 1954, fue el primero de todas las Cofradías, lo pintó a mano José Cardos, actualmente el Cofrade más longevo y se renovó en 1999 manteniendo la pintura original.  Es de color negro y en el centro en un medallón una cruz y los elementos de la Crucifixión (escalera, lanza, corona de espinas, esponja, clavos, martillo).  El mástil del estandarte también tiene algunos de estos elementos. También tenía dos banderines negros desconociendo en la actualidad donde están.

La Vesta es de color negro y con cola penitencial, un cíngulo blanco, un rosario grande al cuello, y la insignia de la Cofradía colocada en el brazo izquierdo, guantes blancos y zapatos negros. El Domingo de Ramos y de Resurrección se desfila con palma y el resto de días des de el año 1998 con báculo metal dorado rematado con una urna, que sustituye al cirio de cera y de aceite.

En la actualidad la Cofradía Santo Sepulcro son unos 110 miembros entre Cofrades, Tambores y los nueve Romanos, la forman hombres, mujeres, jóvenes y niños.  La Banda de Tambores y Bombos son unos 30 componentes.
La Cofradía tiene sello propio, sustituyendo a otro que desapareció.

La Cofradía está erigida Canónicamente y los Estatutos aprobados por el Arzobispado de Valencia Don Carlos Osoro Sierra firmado el día 27 de septiembre de 2010, y el 21 de febrero de 2011 el mismo Arzobispo de Valencia Confirma como Presidente de la Cofradía a José Manuel Calatayud Palmí.  También con fecha de 31 de marzo de 2011 está inscrita en el Registro Nacional de Entidades Religiosas con el numero 7985 de la Sección Especial Grupo C (7985-SE/C) y en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Moixent el dia 26 de marzo de 2012 con el numero 21, también posee número de CIF.

Según los Estatutos tiene los siguientes fines:
1- Fomentar la devoción y el culto público a los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
2- Transmitir la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia.
3- Avivar el espíritu de oración, lectura y reflexión de la Palabra de Dios, así como la participación activa en los Sacramentos
4- Promover la incorporación de los niños y jóvenes, a las celebraciones litúrgico-religiosas de la Semana Santa
5- Colaborar en los fines, que persiga anualmente la Parroquia San Pedro Apóstol, de Moixent (Valencia).
6- Fomentar acciones caritativas, en especial, de cara a los más indefensos y desamparados.

Para el logro de los fines propuestos, la Cofradía desarrollará las siguientes actividades:
1-Procesionar en cuantos actos litúrgico-religiosos nos requiera la Parroquia San Pedro Apóstol, de Moixent (Valencia).
2- Programar, con el beneplácito del Consiliario, cualquier tipo de actividad (convivencias, retiros, excursiones, etc.), acto cultural (charlas, conferencias, simposios, etc.), y/o publicaciones, etc., que fomente/n el espíritu religioso y cofradero de la Asociación.
3- Colaborar y participar estrechamente en cuantas actividades pastorales emprenda, anualmente, la Parroquia San Pedro Apóstol, de Moixent (Valencia). 
4- Promover la constitución y el desarrollo de una banda de tambores y/o cornetas, etc., formada por niños y jóvenes.
5- Celebrar una Eucaristía anual, en sufragio de los Cofrades difuntos.

Tengo noticias de estos Presidentes: “Tío Agustino”, Jaime, Bernardo Butiña Hidalgo, José Manuel Calatayud Palmí.


COFRADÍA DE LA SOLEDAD: Una cofrade me dijo: “Que dos amigos tuvieron la idea de fundar dos cofradías (Santo Sepulcro y Virgen de la Soledad), porque no habían cofradías.  Compraron un rollo de tela negro, por eso las dos cofradías, tienen la vesta negra y para distinguir una de la otra, la del Sepulcro tiene el capucho levantado y la de la Soledad tiene el capucho más bajo”.  [vi]
La imagen que se quemó en la Persecución Religiosa estaba en un domicilio particular, y como tenía dos vestidos, uno de ellos se pudo conservar hasta el año 2004 [vii], año en que la Cofradía, realizó uno nuevo vestido negro por el deterioro del vestido antiguo donativo de una persona particular.   Y también otro vestido blanco para la procesión del Encuentro sustituyendo a otro blanco de fecha reciente, estos dos blancos sufragados por la Cofradía.
El escultor mogentino Virgilio Sanchis realizó la nueva imagen de la Virgen de la Soledad en el año 1944.  Diez años más tarde, en 1954 se reorganizo la Cofradía.[viii]
           
El Estandarte del año 1954-1955, hecho por Candida Calabuig Calabuig en el colegio de las Hijas de la Caridad, es de color negro con un corazón y los siete puñales, bordeado con motivos florares.  También tiene  dos banderines negros.

En el año 2005 realizo unas andas nuevas por la empresa “Unitram”.  La imagen ha sido restaurada por la Cofradía en los últimos años.

La Vesta para distinguirse de la del Sepulcro, lleva el capirote bajo; la del hombre lleva una pequeña puntilla blanca en el cuello y puños, una pequeña capa detrás de la espalda, y en la cintura, un cinturón negro de terciopelo en el que se lleva un pañuelo blanco colgando.  El de la mujer igual, pero con una larga capa de terciopelo como el manto de la Virgen que cubre todo el traje. En el capirote aparece el bordado que está en el estandarte: corazón con fuego y los siete puñales.  Los Cofrades llevan como báculo en las procesiones, una sencilla cruz con una cinta, y un cirio por las noches.
Algunos Presidentes que tengo noticia: Vicente Revert, German Perales Arnero, Emilia Isabel Navarro Belda, José Úbeda Jorques.


COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO: La Cofradía, se fundó en el año 1953, siendo sus fundadores Francisco Rey Bacete como Presidente, Paco Pérez Vela como Secretario [ix],  era presidente, Francisco Rey; Secretario, Joaquín Pelegri; Tesorero, José Garrigos [x].  Aunque posiblemente existiera antes de la Persecución Religiosa y Guerra Civil, por estas palabras de D.José Pellicer “ha habido otras épocas, por ejemplo la de principios de siglo en la que tres cofradías, las que hoy pudiéramos llamar archicofradías, reunieron más de trescientos cofrades, llegando la del Sepulcro a los 130, siguiéndole la de Jesús Nazareno con 115 y la Soledad con 110”.  La parroquia no tenía imagen de Jesús Nazareno pero desconocemos si contaban con alguna que estuviese en un domicilio particular.  El hecho de que el sello actual de la Cofradía tenga un Ecce Homo nos hace pensar si quizá contaban con alguna imagen del Ecce Homo o bien una imagen de Jesús llevando la cruz.
La imagen de Jesús Nazareno se hizo en el año 1943, siendo una de las primeras imágenes, y las andas eran de Eduardo Aparici Chirlaque quien dono la imagen a la Parroquia

La recién fundada cofradía en el año 1954, decidió sacar además la imagen del Cristo del Perdón, pero solo fue este año.

Tiene un Estandarte de 1956 (custodiado por el matrimonio Ramón Úbeda Jorques y Teresa Sanchis Tormo), pintado por José Cardos Granero, pagado por la Cofradía, ha sido restaurado en sucesivas ocasiones, tras un deterioro y para evitar su total perdida, la Cofradía decidió hacer uno nuevo, los gastos se sufragaron con la colaboración de los cofrades fue realizado por la modista Vicenta Revert Mico y José Cardos realizo la pintura (con la imagen original como el anterior estandarte de Jesús Nazareno), se bendijo el domingo de Ramos día 5 de abril de 2009 antes de la bendición de los Ramos y Palmas.  El estandarte es morado, tiene en la parte de arriba gravada la inscripción “Cofradía de Jesús Nazareno” y la efigie de la imagen en el centro de Jesús Nazareno, y debajo en un medallón una Cruz con la corona de espinas, los martillos, que es la insignia que llevan los banderines y los Cofrades en el capirote. El mástil del estandarte tiene esta insignia. También tiene dos banderines morados que ya aparecen en una foto de 1954, dos años antes del primer estandarte.
En el año 2012 la Cofradía sufragó el coste de un carro con una tela morada, por si no hubiese bastantes personas para llevar la imagen a hombros.
Tiene sello con la imagen de un Ecce Homo y el nombre “Cofradía de Jesús Nazareno Mogente

La Vesta es de color morada, cordón dorado y capirote blanco, con la insignia gravada de Jesús Nazareno antes mencionada, y sobre la parte delantera un bordado en amarillo y morado con una cruz inclinada, guantes blancos.  Los Cofrades llevan a modo de báculo para las procesiones una sencilla cruz con una cinta blanca, y por las noches un cirio.
Una persona lleva una cruz, en las procesiones del Silencio el Jueves Santo y por la mañana en el Vía Crucis a modo de penitencia.
 
El día 14 de febrero de 2011 el Arzobispo de Valencia Don Carlos Osoro erige la Cofradía Jesús Nazareno de Moixent, aprobando sus Estatutos Tiene como fines:
1- Participar en el desarrollo de los actos litúrgicos y religiosos de la Semana Santa.
2- Vivir y difundir las enseñanzas de la Iglesia.
3- Animar a los Cofrades a fortalecer su vida cristiana, sobre todo a través de su participación sacramental.
4- Colaborar en los fines pastorales, que establezca anualmente la Parroquia San Pedro Apóstol, de Moixent (Valencia).
5-Dar testimonio público y coherente de la fe profesada.

Para el logro de los fines propuestos, la Cofradía desarrolla las siguientes Actividades:
1-Procesionar en cuantos actos litúrgico-religiosos nos requiera la Parroquia San Pedro Apóstol, de Moixent (Valencia),
2-Programar, con el beneplácito del Consiliario, cualquier tipo de actividad (convivencias, retiros, excursiones, etc.),  y/o publicaciones, etc., que fomente/n el espíritu religioso y cofradero de la Asociación.
3- Colaborar y participar estrechamente en cuantas actividades pastorales emprenda, anualmente, la Parroquia San Pedro Apóstol de Moixent (Valencia). 
4-Promover la constitución y el desarrollo de una banda de tambores y/o cornetas, etc. formada por niños y jóvenes, y, cuidar de su formación.
5- Estimular la participación de éstos en la Semana Santa.
6-Potenciar encuentros fraternos entre los miembros de las diversas Asociaciones púbicas, existentes en Moixent (Valencia),
7- Celebrar una Eucaristía anual, en sufragio de los Cofrades difuntos.

Tengo noticias de Presidentes: Francisco Rey Bacete, Lucas Esteve Perales.


COFRADÍA DE “LA PIEDAD DE NUESTRA SEÑORA” (DOLOROSA): Se fundó en el año 1954, con el nombre de “Piedad de Nuestra Señora” Información que me dió Vicente Soriano, el dia 28 de septiembre de 2006: Algunos de los fundadores, fueron: José Sola (como Presidente), Ernesto Calatayud, Francisco Calatayud, Jaime Perales, Ramón Gassó, Rafael Martí, José Úbeda Gestalgar, Vicente Soriano, y otros más. 

La Imagen estuvo unos años sin procesionar y la Cofradía se deshizo, aunque algunos Cofrades en las procesiones sí vestían con su vesta, y en el año 1987, se reorganizo.

La Cofradía tenía un estandarte antiguo (actualmente lo tiene una Cofrade, en su domicilio).  Cuando pasa por la casa Corominas la imagen mira hacia la fachada de la casa donde salió por primera vez, tras su bendición en 1943.
La Cofradía pago la restauración junto con la Parroquia de la imagen en 2001. En el año 2007 se hace un carro para procesionar, costeado por la cofradía, aunque solo se ha utilizado dos años.

Tiene un estandarte, realizado en 1987, año de la reorganización de la Cofradía (como aparece gravado en la parte superior de detrás del estandarte).  De fondo azul y en la parte de detrás de color rosa (colores de la Vesta de la cofradía), con bordados de hilo de oro con adornos cuatros espadas alrededor de un círculo central un medallón de fondo blanco que continúe una cruz y en su centro un corazón rojo traspasado por una espada.  

La Vesta es de color rosa, y azul para el capirote donde está grabada la imagen del corazón.  Los Cofrades llevan como báculo,  una cruz sencilla con un corazón con una espada que atraviesa el corazón (como la del medallón del estandarte).  Antes llevaban como báculo un farol.
.
Algunos Presidentes que tengo noticias: José Sola, Jacinto Jorques Bacete, Eliseo Antonio Palmi Soler, Lucrecia Fito Palmi


HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO: Surgió de la celebración de la “Santa Misión” del año 1989, se formo un pequeño grupo el cual creó para la próxima Semana Santa (1991) una nueva Cofradía.  Se lo comentaron en aquellos momentos al Párroco Don Antonio Marín, a quien le pareció una magnifica propuesta, pues la Parroquia contaba con una imagen situada en la Ermita del Calvario de la que se hacían cargo en las procesiones las otras Cofradías y la imagen se bajaba privadamente, salía en procesión el Jueves en la procesión del Silencio y en el Vía Crucis el Viernes Santo subía a la Ermita y allí al finalizar el Via Crucis, se dejaba. Al fundarse la Hermandad la imagen tras el Vía Crucis al son de una “saeta” y redoble de tambores se reincorpora a la procesión.  Por la tarde también sale en la procesión del Santo Entierro y luego privadamente se sube a la Ermita.
Se pusieron a hablar sobre cual seria el vestido correspondiente a la imagen del “Cristo Crucificado”.  A partir del quinto año, los niños pequeños ya llevaban una antorcha, pero apagada.  Al mismo tiempo tuvieron que diseñar maquetas oportunas para realizar el estandarte que representaría a la Cofradía.  Después de diversos años, se interesaron en formar una asociación legalizada tras presentación a la Concejalía, y fue en el año 1995, cuando pasaron de ser una Cofradía a tener el nombre de “Hermandad del Cristo Crucificado”.  La Hermandad  impulsa el Vía Crucis el viernes de dolor por la noche.

En el año 1998 la Hermandad costeó la restauración de la imagen.
En el año 2000-2001 sufragó unas nuevas andas, en el año 2010 la Hermandad la realización de un carro metálico para poder facilitar su procesión con una tela roja.

El estandarte es de color negro y en el centro una cruz de la que salen haces de luz.

Vesta es de color negro, capirote de color rojo cardenalicio, fajín de cuerda de esparto con hebillas de cuero marrón, zapatos y calcetines y guantes de color negro.
Los cofrades llevan un báculo (Cruz de madera) en la procesión del Vía Crucis al Calvario y el domingo del Encuentro y una antorcha en el resto de las procesiones.  El domingo de Ramos llevan una rama de olivo.
Las mujeres en la “Hermandad” que no pueden aguantar el capucho del vestido, en el año 1998, se decidió que estas acompañaran a la imagen, pero vestidas de negro, en señal de duelo. 

La Hermandad tiene sello, y tiene como Presidente a Vicente Miralles Lorente.


COFRADÍA DE JESÚS RESUCITADO Fue fundada en el año 1986, y dejó su actividad en el año 2004. 
Tiene un Estandarte diseñado y pintado al lienzo por Román Calatayud en el año 1989.  De color blanco con un medallón en el centro inspirado en una de las pinturas del Greco con motivo de la Resurrección.

La Vesta es de túnica blanca, capirote recortado con una imagen de una cruz gravada, y unos tonos dorados rematados con unos detalles de piedreria, capa bicolor en tonos rojos  y cinturón dorado.  Los cofrades para la procesión de Domingo de Ramos y del Encuentro el día de Domingo de Resurrección llevan una Palma.
En los últimos años de  la Cofradía, el Jueves y Viernes Santo la imagen de Cristo Resucitado salía  ataviada con olivos de manera que venía a representar en la Oración de los olivos después de la Ultima Cena.

Algunos Presidentes que tengo noticias: Marcos Badillo Llandete, Amparo Pérez Sanegre  


Bibliografía: 
- Archivo Parroquial de Moixent.  Aleluyas
- Entrevistas con personas
- Archivo Parroquial de Moixent.  Libro de Actas de las Conferencias de San Vicente de Paul.
- Archivo Parroquial de Moixent.  Libro del 10 aniversario de la Hermandad del Cristo Crucificado
Cofradía de Jesús Nazareno Moixent. Nuevo Estandarte Año 2009.  Informe sobre los hechos y las decisiones para su realización
- Archivo Parroquial de Moixent. Cofradía Santo Sepulcro Moixent. Informe sobre la imagen de Cristo Yacente.  25 años de la Imagen de la Cofradía 1991-2016.  Acta de Bendición 23 de marzo de 2016
-Folletos Semana Santa de Moixent año 2007 y 2008


Apuntes de Felipe Sanchis Tárrega


(Fotos Archivo Parroquial de Moixent)[i] Palabras de José Cardos Ferri a Emilia Isabel Navarro Belda que me dijo el día 23 de septiembre de 2006
[ii] ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Libro de Actas de la Conferencia de San Vicente de Paúl de Mogente” (p. 86),
[iii] COFRADIA SANTO SEPULCRO.  Libro de Actas
[iv] ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Aleluya 11 de abril de 1954, nº 701
[v] Conversación con Ramon Bas y José Jordan, el dia 24 de septiembre de 2006
[vi] Palabras de José Cardos Ferri a Emilia Isabel Navarro Belda que me dijo el día 23 de septiembre de 2006
[vii] ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Testimonio de Francisco Javier Repulles López.  Nota informtavia sobre el “Antiguo” vestido de la imagen de la Soledad 25- abril – 2015.
[viii] ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Aleluya 8 de agosto de 1954, nº 718
[ix] Conversación con Francisco Rey el 23 de septiembre de 2006
[x] Conversación con José Garrigos el dia 29 de septiembre de 2006