8 de mayo de 2017

AGENDA 2017: SANT ISIDRE I RENOVACIÓ DE LES PROMESES DEL BATEIG

SANT ISIDRE: El dia 15, es el dia litúrgic de Sant Isidre.   En el Presbiteri de l'Església Parroquial hi ha una imatge del Sant de l'escultor moixenti Virgilio Sanchis, regalada a la Parroquia per la Germandat de Llauradors de Moixent en 1953.  La campana més antiga del campanar de Moixent fundida l'any 1792 esta dedicada Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, per aixó enguany al complir els 225 anys de la seua vida, en este dia, voltejara de forma especial.

Sant Isidre, 15 de maig
- Tres Repics diaris a missa de 18:30.  En el primer toc Volteig amb Sant Isidre.


RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS:  La celebració de la Primera Comunió es pensa que tot són gastos, atordint als xiquets amb gastos,  quan l'essencial és que el xiquet i xiqueta rep Jesucrist.
A Moixent com a celebració preparatoria a la Primera Comunió està la Renovació de les Promeses Baptismals. Els xiquets i xiquetes que van a comulgar estan rodejant l’Altar Major i son interrogats sobre la seua disposició  de viure com a Cristians i la professió de Fe: Es la Renovació de les Promeses del Bateig.
Com acontecimient local de la vida cristiana, es fa un Volteig de Sant Antoni fins a Santes Relíquies.  Este Volteig de tres campanes es el mateix que s’executa quant s’acaba la celebració de la missa quant es bateja a un xiquet o xiqueta.

Renovació Promeses Baptismals,  21 de maig
- Tres Repics Festius d’avís a missa de 11:30.  El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.