17 de noviembre de 2017

EL CALZE DEL CAMPANAR LLIURE

Els altaveus i les seues instal·lacions eren ja molt antigues (col·locades en el calze que corona el campanar segurament en la restauració d’este l’any 1987), causant alguns problemas de sonoritat, per la qual cosa un empleat de “Vidal Juan Electrics“ ha pujat varies vegades a lo més alt de la torre campanar per a reparacions i comprovacions.  També esta el factor d’alltura, sense cap protección, per tant un sistema molt exposat a vents forts, pluges, canvis de temperatura, etc.  Dijous passat, 9 de novembre, un electricista i Felipe van pujar fins el calze del campanar dos vegades, per a trovar una solució.  Van pujar els tres tams diferents d’escala que hi ha, un total de 42 escalons.  Ja a la vesprada es va decidir a llevar els altaveus de megafonía, un d’ells estaba quasi solt. 
El calze ha quedat lliure de totes eixes instal·lacions.  Al mirar-ho si et fitxes, voras que queda lliure d’objectes aliens a la seua propia funció, i així el veiem en la seua disposició original, amb la selua elegancia, sense la recarrega que durant estos últims vint anys a hagut de sostrindre.  Per a millorar la situació de l’audició dels bans, s’han instal·lat dos altaveus més moders en un dels cantons de la Capella del Santíssim Sagrament, horientats cap a la plaça de l’Església i l’altre cap al carrer Sant Jerónim. 
Ens alegrem de veure la torre campanar lliure, i en la seua millor disposició, també  se li descarga d’eixes pujades per a reparacions, ja que ara només obliga a pujar per a revisar el calze del campanar a fi de que la seua impermeabilitat continue funcionant i els desaigues del calze quedent nets de pols, plomes, coets i altres si esta peça desaigua bé, el campanar es conserva en bon estat.
Açí teniu dos noticies interesants sobre menteniment del campanar i sobre l’estat de la torre: 

15 de noviembre de 2017

VIDA PARROQUIAL (61): RESTAURACIÓ IMATGE MARE DE DÉU DE LA SALUT

La imatge de la Mare de Déu de la Salut, procedent de l’ermita de la Purísima Concepció  de la casa Rabosa esta junt a les altres en el Saló Parroquial  a la vista dels xiquets de la catequesi i dels grups que allí es reunixen.  La talla ha sigut restaurada en Algemesi en el taller “Art i Restauració”, ha sigut tractada per a evitar el seu deteriorament i restaurada tota la seua decoració, a recuperat el ceptre, també l’aurèola i la corona per part d’un orfebre.
La imatge ha estat en el taller des del 5 d’abril fins el passat divendres 10 de novembre.  
És una talla xicoteta però constitüix una verdadera obra d’art, una filigrana d’escultura, en què queda  patent el bon fer del seu autor (Vicente Benedito).  És una Mare de Déu amb el xiquet a qui mostra quasi com entregant-ho, com dient “Ell és la verdadera Salut del món, Ell es el Salvador”.   Destaca la delicadesa de les seus mans, i la figura del xiquet Jesús, i tots els plecs del vestit que donen la sensaicó d’estar en moviment cap al qui la mira.  Ara esta a l’entrada de la Sagristia per a que els fidels pugen contemplar-la de prop i reviure la gratitud cap als majors  que ens la van procurar.  L’any que ve complira el seu 75 aniversari.
La imatge Campaners de Moixent, la trau al Presbiteri per al dia 8 de setembre, dia de la Nativitat de la Mare de Déu.

Junt amb la imatge, també esta la muntanya on descansa la creu de la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, en el nínxol de l’Ermita, peanya de l’any 1958, que necessitava una neteja i també esta junt a una base nova, substituint l’anterior en mal estat.  El restaurador ha igualat el to de color de la peanya-muntanya a la de la base, perquè quede més elegant.
Estes peces estarán un temps a l’entrada de la Sagristia, junt a una fulla informativa de la restauració, i es té previst beneïr els treballs de restauració el dia 27 de novembre, dia de la Milagrosa. 
Aprofitant el viatje, el escultor s’ha emportat al taller, el quadre que estava en la Sagristia on es representa a un Crist Crucificat en un retaule amb Sant Vicent Ferrer, Sant Tomás de Villanueva, Santa Llúcia i la Mare de Déu del Carme, llenç de mitjans del segle XVIII.

La parroquia esta recuperant diners per a obrers vigents, però sense descuidar estes peces del patrimoni parroquial que són molt valuoses.  Es poc de patrimoni moble el que te la parroquia però s’ha de mantindre.  Amb el sacrifici de tots es va aconseguint.

12 de noviembre de 2017

TREBALLS VOLUNTARIS (44): ALLEUGERINT LA SOBRESAGRISTIA

En la sobresagristia quedava encara taulells de cerámica i paviment en el sòl i tot el tàbic amb la porta i el finestral en la sala.
El dia 19 d’octubre Felipe de nou, va tirar a colps de martell el tàbic que dibidia la sala en dos, amb un finestral en el centrel i una porta en un lateral.  Lentament per a evitar colps forts que pogueren provocar algun afonament atés que les bigues de fusta del pes estan passades per la humitat i resulten perilloses.
Una vegada derrocat el tàbic, carregarem les runes en cabassos de goma per a portar-los a l’ecoparc.  Molt de pes i molts viatges.  Molts cabassos però realitzat tot amb molt d’anim i satisfacció al veure ara la gran sala totalment alleugerida i alliberada de pes.
En la part més afonada, prop de la paret, va aparéixer el buit que hi ha entre la paret original i un tàbic que van alçar davant, per a evitar tal volta, les humitats, és un buit al llarg de tota la sagristia i ara es comprén perquè es va tallar l’encaixonat en eixa part, a l’alçar dit tàbic. 

Per a cobrir la bóveda i vigetes de fusta, llavors no hi havia talla, es veu perfectament com hi ha un entramat de canyes en què s’adherix el material per a fer un sostre de superficie plana, és l’antecedent a l’actual talla.  Al mateix temps s’ha descobert el buit que hi ha a l’entrada de la Sagristia entre la talla i el sostre en eixe lloc, ens van dir els majors, hi havia un procediment per a pujar les andes, i així deixar-les en la part de dalt.

Anem arribant al final d’un procés que va començar a finals de l’any 2004 quant el local es mostraba ple de fustes i coses irrecuperables, tant que ni a penes es podía passar i Felipe a anat alleugerint fins a arribar a les vigetes de fusta i l’obra primitiva.  El local queda ara amb el mínim pes, el ja imprescindible, fins que siga intervingut pels obrers.  (La parròquia va demanar una subvenció  a la Diputació de València per a restaurar la sobresagristia, estem a la espera de si ens la concedixen o no).

Continuarem treballant amb la nostra Parròquia.

8 de noviembre de 2017

APUNTES SOBRE LA SEMANA SANTA Y ASOCIACIONES DE LA PARROQUIA (4)

 En la anterior Iglesia existían cuatro Cofradías citadas en los libros de la Santa Visita Pastoral hasta el año 1819.

COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO:  En el Archivo Parroquial se conserva un libro de “Cofradías del Rosario y Jesús” en  la primera hoja firmada por el Párroco D.Elias Garcia, dice: “Esta Cofradia del Santísimo Rosario fue fundada en esta Parroquial Iglesia del Apóstol San Pedro de la Villa de Mogente en veinte y uno de Enero de 1582 por el R. P.Juan Bru, Religioso de Santo Domingo por autoridad del Reverendísimo Padre Serafin Caballli Gral de la misma Orden.  Señalo para Capilla de la Cofradia, la que entonces estaba enfrente del Pulpito, que es la que hoy esta dedicada a Ntra.Sra.de la Asunción que es la tercera a la dra. entrando por la puerta pral. De la Iglesia.  Ha sido visitada esta Cofradia en diferentes años por los Padres Dominicos de la ciudad de San Felipe de Xatiba con la autoridad correspondiente; y siempre han prebenido y encargado encarecidamente al Prior de esta Cofradia, hiciese escribir los nombres de los Cofrades, sin cuyo requisito no pidan ganarse las indulgencias que concede la Cofradia”
Despues de estar paralizada durante muchos años el R.P.J.José Marial Lacal, Maestro y Vicario Provincial de la Reeligión de Santo Domingo, restablece la Cofradia, tras una carta del Párroco pidiendo que se restablezca la cofradía. (pagina 9)
El 4 de noviembre de 1860 según una junta se dispuso entre otros la fiesta se celebraba el primer domingo de mayo y la otra que ha de celebrarse el primer Domingo de Octubre se costeara de los fondos de la Cofradia… igualmente se determinó “que en cada primer domingo del mes se saquen cuatro rosarios, dos para hombres y otros dos para mugeres que estén presentes, o bien que estén enfermos en cama; y que las cedulas que se saquen se vuelvan a introducir nuevamente para el siguiente sorteo: =Mas el domingo 1º de octubre se sortearan cuatro riosarios para hombres y cuatro para mugeres debiendo ser de mas precio que los demás..” (I)

El libro contiene los nombres de los cofrades del año 1823, 1860 y 1874; asi como la cuenta del año 1862 y 1862

Esta cofradía se la nombra en los años 1893 y 1897 en la contabilidad, desconozco cuando desaparece (II)

Cofradía del santísimo sacramento: Según el citado libro “Cofradías del Rosario y Jesús” en la primera hoja escrita por el entonces Párroco firmada el 28 de abril de 1823, escribe “… Tambien y con la misma autoridad del Rebmo. Caballi fundó el dho. Padre Fray Juan Bru la Cofradia del Dulcisimo nombre de Jesus en el expresado año 1582”.  Fue restablecida en el año 1823 (III), el libro contiene escritos los nombres de los cofrades del año 1823.
 “en ella un plato y demanda y lo que en él se recoge y se distribuye en la festividad  del Corpus, monumento y en cera, (IV).
Tenia los llamados “Clavarios”, en 1711 también llamada de la “Minerva”, según este año la fiesta principal era de  nuestra Señora de Gracia
En el Libro de la Visita Pastoral de 1744 se dice “por la asistencia de los ciriales a los entierros de cada uno de los cofrades que mueren (que vulgarmente llaman Cofrades), se distribuye en los terceros domingos de cada mes en la celebración de aniversario por las Almas de los Cofrades difuntos y también se distribuye en cera para el monumento, comulgares y obres para la Semana Santa y octava de Corpus para cuya distribución se nombra actualmente  un clavario a cuyo cargo esta”. 
Se conserva en el Archivo Parroquial el libro “Cofradia del Rosario y Jesus. Año 1823”, dicho libro de la pagina 80 y 84 tiene escritos de las personas que componen dicha Cofradía en el año 1823 y 1874 esta última.

COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA: Instituida y fundada y en ella un plato y demanda y lo que en dicho plato se recoge y llena se distribuye y gasta en la festividad de la Sunción de nuestra Señora y en Aniversario cantados por los cofrades y en cera… (V) En el libro de la Visita Pastoral de 1658 se dicen “Mayordomos y cofrades”.  En la Visita de 1758 “se distribuye en la fiesta de Nuestra Señora de los Cielos y su octava”

COFRADIA DE LA SANGRE DE CRISTO.  “Cofradía la sangre de Cristo de nuestro bueno y  señor y en ella un plato y demanda y lo que se recoge y llega se distribuye y gasta en la festividad de la sangre de Cristo y en el monumento y en cera mayordomos”  (VI)
En la Visita Pastoral de 1711 se dice “Purisima sangre de Cristo Señor nuestro. Por la asistencia de dos mayorales con sus siriales al entierro, se distribuye por los dos mayorales es mayores demás que nombre todos los años la dicha Cofradia en la fiesta principal de la sangre de Cristo Señor nuestro en será para el Monumento en el Jueves Santo y demás gastos tocantes a dicha Cofradia”.
En la Visita Pastoral de 1784 “en la iglesia del Convento de esta Villa Orden de S.Francisco Observantes, fundada con autoridad de la Juridiscción Ordinaria Eclesiastica una Cofradia… dicha en hacer el Monumento de dado Convento, Cera y costear la fiesta de la Sangre


Después de la persecución Religiosa y Guerra Civil, en noviembre de 1944 se hace un Informe de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa de Mogente según el Cuestionario inserto en el Boletín Oficial de este Arzobispado de Valencia: “Existen las Cofradías de Hijas de María, Apostolado de la Oración, la 3ª Orden de San Francisco de Asis, Las Conferencias de San Vicente de Paúl tanto de hombres como de mujeres y Catecismo.  Todas las cofradías están canónicamente erigidas por el Rvdmo Prelado y aprobadas in incriptis por el. No esta erigida la Cofradía del Smo.Sacramento (Minerva) Si existe la Cofradía de la Doctrina Cristiana cuya actividad se desarrolla en la organización y enseñanza del Catecismo.  Están fundadas las cuatro Ramas de la Acción Católica, pero únicamente están aprobadas dos, la de Hombres y Mujeres, la de Juventudes tanto masculina, como femenina están constituidas las Juntas pero no están aprobadas todavía por la Diocesana, lo mismo los Aspirantes, están inscritos pero no actúan.  Existe y funciona la Junta Parroquial de A.C.  Existe en la parroquia la institución de Caridad de las Conferencias de San Vicente de Paúl tanto de hombres como de mujeres”. (VII)
En las Cuarenta Horas (se solia hacer en marzo) se encargaban las Asociaciones.

TERCERA ORDEN DE SAN FRANCISCO: Esta Organización Parroquial, es una de las más antiguas que existe, su creación quizá fuera cuando se fundó el Convento de Franciscanos siendo el fundador de este el Venerable Fray Cristóbal Moreno del Camino. 
En un panel del museo padre Moreno hay un documento que acredita la existencia de la Tercera Orden Franciscana en Moixent, de la admisión y profesión de la Hermana Antonia DelosValles, siendo Visitador de la Seráfica Orden Tercera Josep Cipres Predicador, y Francisco Cantó Ministro, con fecha en Moixent el 28 de septiembre de 1742.

Se encarga de organizar la fiesta en honor a este Santo.  Desde el año 2010 la fiesta se celebra el día litúrgico del santo. Años anteriores se celebraba en un domingo próximo al 4 de octubre para facilitar la presencia de un franciscano capuchino quien pasaba toda la tarde con la Tercera orden: celebraba una reunión, ofrecía el ministerio de la Confesión, presidia la Eucaristía y terminaba con un ágape que compartían todos en el salón parroquial.  Al dejar de venir el franciscano, paso a celebrarse en una misa domingo a las 12hs, o bien algunos sábados a las 20hs.  Pero se da el caso que el día 4 de octubre, hay bastante afluencia de fieles devotos del santo y se vio conveniente celebrar la fiesta de la Tercera Orden en el día litúrgico del santo.

Hay dos libros de actas (uno lo conserva la Parroquia que se utiliza para anotaciones) y el otro que lo conserva la Tercera Orden para las Actas así también como dos de listas contabilidad y una de lista de hermanos de la Fraternidad de Mogente.  Según el libro de Actas que se conserva en el Archivo Parroquial, la primera acta escrita en dicho libro fue el día 28 de septiembre de 1952. Los socios tenían insignias, cordones, hojas de propaganda, insignias, profesión de los novicios, y escapularios.  Según el Libro Distribuidor, en el año 1913 se hacia los “diez ejercicios a San Francisco, se hizo un Triduo y procesión y quinario”  En 1935 un “Quinario”; y en 1924, 1925 un “Triduo con sermón”.  Años atrás, en 1882 según el “Racional” en se hacía “procesión por las Eras del Arraval”, en 1914 también consta y en 1931 la procesión es Claustral y se dejó de hacer.

La Parroquia tiene un estandarte con estampa de San Francisco de Asís, del año 1943 comprado el 3 de febrero (según la agenda parroquial de dicho año), anteriormente según el Inventario del dia 30 de agosto de 1901 había unestandarte de raso blanco bordado con sedas e imagen en lienzo de San Francisco de Asís perteneciente a la Congregación del S.CJ

Ministra o Ministros que tengo constancia: Natalia Tortosa, y desde el 12 de mayo de 2007 es José Antonio Más Gassó.


APOSTOLADO DE LA ORACION: Fundada seguramente por los años 1800, ya que en el libro de la Visita Pastoral del año 1819, en la pagina 30, aparece el siguiente dato acerca de esta asociación: “La asociación del Sagrado Corazón de Jesús esta agregada al Apostolado de la Oración, que a su vez goza de todas las Indulgencias concedidas a la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en Roma”. 

De octubre a junio se celebra una misa los primeros viernes de mes con exposición del Santísimo y Misa.  Durante el mes de Junio se celebra un Trisagio en honor del Sagrado Corazón de Jesús.  También la Asociación celebra una Misa Solemne, con procesión.  La Asociación reparte un detalle a los socios/as difuntos, algunas celadoras conservan el Escapulario.
Tiene como fines:
1-Promover la santificación de los asociados como bautizados.
2-Fomentar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
3-Estimular la adoración al Santísimo Sacramento.
4-Desarrollar el conocimiento de la fe y el seguimiento cristiano.
5-Llevar una vida acorde y coherente con la fe profesada y, dar testimonio de ello.

Para el logro de los fines propuestos, la Cofradía desarrolla las siguientes actividades:
1-Celebrar los Nueve primeros viernes de mes con Adoración Eucarística y devoción al Corazón de Jesús.
2-Rezar diariamente al Sagrado Corazón de Jesús, participando, a la vez, en la Exposición menor y en la Eucaristía, a lo largo del mes de Junio.
3-Conmemorar un Solemne Triduo, con motivo de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
4- Programar, con el consentimiento del Consiliario, una Solemne Fiesta, con procesión incluida, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y al Corpus Christi.
5-Visitar enfermos.
6-Practicar obras de caridad.
7-Colaborar con cuantas actividades emprenda la Parroquia San Pedro Apóstol de Moixent (Valencia), durante el Curso pastoral.

Esta Asociación está reconocida por la Iglesia de Valencia como tal.  Erigida Asociación por el Arzobispo de Valencia D.Carlos Osoro, el 30 de marzo de 2011 aprobando sus estatutos concediéndoles la consiguiente personalidad jurídica.  El día 23 de agosto de 2011 el Arzobispo de Valencia D.Carlos Confirma a la entonces Presidenta de la Asociación Isabel Micó Martínez.

En el año 1961, la asociación la constituían 127 hombres, 215 mujeres, y 30 niñas con el nombre de la Sección de los Santos Ángeles, haciendo un total de 372.  En el año 2005, había aproximadamente unos 534 socios/as.  

En el Archivo Parroquial se conserva un libro de Cuentas y el Libro de Actas que comienza el día 6 de junio de 1954, así como una “Relación de la lista de las Socias del Apostolado de la Oración”.
En el ropero de la sacristía hay una colgadura adaptada al tamaño de la hornacina en que está el Corazón de Jesús en su retablo, de seda blanca con bordados alusivos al Sgdo.Corazón de Jesús.  También un Estandarte que lo confeccionó, según testimonio de los fieles, Sor Segunda Asurmendi, con materiales antiguos.  La Asociación conserva el sello con el nombre del “Apostolado de la Oración”.
El día 22 de junio de 1962 el Director Diocesano del Apostolado de la Oración de la Diócesis de Valencia, reconoce mediante Documento un Centro Local del Apostolado de la Oración “Parroquia San Pedro Apóstol – Mogente – Renovado”.  Con tal documento se aplican las Indulgencias para los Asociados y Celadoras según los nuevos Estatutos del Apostolado de la Oración de 1 de abril de 1952.   Junto a este cuadro hay otro que contiene el nombramiento de Director Local para el párroco correspondiente con el reconocimiento de la Santa Sede.  Los dos cuadros están expuestos a la vista de los fieles en el Salón Parroquial de la Abadía.

Tengo noticias de las Presidentas: María Carreres Gassó (1961), Teresa Pérez (1961), Carmen Gassó Calabuig, Isabel Micó (2006), de forma provisional Santiago Sola Martínez (2016) y Rosa Maria Moratalla (2016).
Y de Presidentes: José Vicente Iñesta Albert, Juan Tortosa Palop (1955), Custodio Más Jorques (1961) , Victoriano Perales Arnero (1970).


CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA: En un cuadro que hay en el Salón Parroquial dice que la asociación fue erigida canónicamente en esta parroquia y agregada a la Prima Primaria el día 14 de abril de 1900, aunque en el libro Racional en los años 1872 y 1873 consta “Fiesta por las Hijas de María”. 
En la Agenda Parroquial 1942 se cita a las Hijas de María con el día 8 en una Junta General, según el Aleluya del dia 10 de mayo de 1953, dice que se reorganiza.  Este mismo año el 3 de mayo comienza a escribirse el Libro de Actas que se conserva en el Archivo Parroquial, la ultima Acta data del dia 12 de junio de 1970, y la ultima reunión es del 16 de septiembre de 1970.
Su desaparición fue por el año 1986, por lo que se dejo de realizar la procesión.

En el inventario del dia 30 de agosto de 1901, dice: “…Un estandarte de raso azul bordado de color blanco con la imagen en lienzo de la Inmaculada Concepcion, perteneciente a la Congregación de Hijas de María…”.  El estandarte fue bordado por Sor Segunda Asurmendi. Dado el que medallón del estandarte estaba muy deteriorado con pérdida de pintura grietas, colores debilitados por la suciedad José Cardós se ofreció en pintar uno igual en el año 2006 se bendijo privadamente y el dia 27 de noviembre de 2013 se bendijo el estandarte.
En el Archivo Parroquial se conserva el sello “Congregación Hijas de Maria Mogente” con una imagen en el centro de la Purísima.

Se encargaban de la novena y la Fiesta a la Inmaculada, también de la Felicitación sabatina cantada en el Altar.  Limpiaban la Iglesia Parroquial, el segundo domingo de cada mes tenían la comunión reglamentaria.  El domingo anterior a la Inmaculada tenían la bendición e imposición de medallas.  Estaban organizadas por coros.  Durante el mes de mayo realizaban un acto especial en honor de la Santísima Virgen.  Organizaban los turnos de vela ante el Santísimo en  el Monumento el jueves y Viernes Santo.  Forma parte del equipo de catequistas y algunas también del Coro Parroquial.  Organizaban los equipos de lectores para las misas dominicales y festivas, formados por seglares y religiosas. 

Como nota la el Relicario que contiene Reliquia del sepulcro de San Luis Gonzaga que se halla en el Relicario, tiene en su parte de abajo la inscripción  “Recuerdo del fundador y director de la congregación de MªInmaculada y S.Luis Gonzaga”.

Presidentas que tengo constancia: María Cardós (1953), Carmen Calabuig (1958), Amparo Mico (1968) Josefa Mas Palmí (1970).


PIA UNION DE LAS MARIAS SAGRARIOS: El día 2 de enero de  1955 nace en la Parroquia la “Pía Unión de las Marías Sagrarios”.  Realizaban Actos Eucarísticos y el día 21 de febrero de 1960 tras previamente la sugerencia de D.José Pellicer regalan el dosel metálico y hacen un triduo. La última acta fue el 16 de abril de 1961.
Presidentas según el Libro de Actas: Isabel Tortosa Palop.


CÁRITAS PARROQUIAL:  Este Secretariado se fundó el día 3 de enero de 1955, formando parte de las Vocalias de Caridad de la A.C., Conferencias de San Vicente de Paúl, tanto de caballeros como de Señoras y la Sección Femenina de Falange, con el fin de aunar la caridad en la Parroquia, conservando su autonomía los distintos organismos representados.
En el acta nº 1 de la asociación aparece su primera. Su última reunión data según el libro de actas del dia 4 de octubre de 1961.

Presidentes según el Libro de Actas: Manuel Calatayud, Miguel González.


CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL: Esta Asociación nació posiblemente a finales del siglo XIX, poco después de llegar las religiosas de San Vicente de Paúl.   El dia 1 de agosto de 1920, se escribe su primera acta.  El dia 30 de junio de 1939, según el Libro de Actas, se acordó continuar la Conferencia nombrando una nueva Junta.

Sus actividades sociales en nuestro pueblo son bien conocidas por la mayoría de los vecinos, ya que bien directamente o por medio de personas allegadas, han sido muchas las familias que han recibido atenciones muy diversas; en épocas en las que, por enfermedad, por cuestiones de empleo, problemas familiares, situaciones de precariedad tanto en cuestión de ropa como de alimentación, libros, ayudas por falta de movilidad o incapacidad física.  La Conferencia siempre ha procurado en la medida de sus posibilidades ayudar a todas las personas o familias que lo han solicitado.  Las personas iban al establecimiento indicado por la Conferencia.

Formada son secciones de hombres y mujeres.  Se desconoce el año de la desaparición de la Sección de Hombres.
Presidentes según el libro de Actas: Pedro Tortosa Terol (1924), Damian Marti Esteve (1939), Eduardo Aparici Chirlaque (1945), Juan Bautista Gassó Pérez (1960)
Presidentas: Carmen Lopez Barranco (1967), Amalia Palop, Belen Pedrón.
(Ver:  LERA I GASSÓ Manuel.  Fent Memòria de quasi un segle.  Moixent. 2002.  P. 138)


LA MILAGROSA: La Asociación, no se sabe como comenzó aquí en Mogente, se coloca hacia el año 1913 o 1915 por los antecedentes obtenidos.  Se sabe que dos personas amantes de la Virgen en el año 1940 reanudaron la Visita a las familias.
Según el Libro Distribuidor del Archivo Parroquial, el 3 al 17 de febrero de 1923 consta de “ejercicios Medalla Milagrosa”; y del 21 al 29 de enero de 1928 “Novena a la Milagrosa Visita Domiciliaria”.

El dia 10 de enero de 1991, es reconocida como Asociación en la Diócesis de Valencia, aprobando sus estatutos. 

En el año 1994, la asociación contaba con 34 coros con sus respectivas celadoras; y en el año 2005, contaba con 43 coros.

Un grupo de mujeres y las Hijas de la Caridad que vienen a Moixent se reúnen algunos jueves en la capilla de la Milagrosa en la Residencia para formarse y rezar.  Cuando nace algún niño, las madres que quieren, lo presentan a la Virgen para que ella les muestre el camino y les proteja, se les entrega una Medalla para que el niño la lleve sobre el pecho.  Durante todo el mes de mayo (mes de Maria), se reúnen en la capilla de la Residencia para ofrecer flores y oraciones, y en el mes de octubre meditan la Novena.  Alrededor de 40 celadoras se preocupan de la Capillita de la Milagrosa pase por las familias de Moixent.  Para las comuniones dan una imagen pequeña de la Milagrosa a los niños/as que han recibido por primera vez a Jesucristo en la Eucaristía. Se esfuerza en prepara, organizar, colaborar para la fiesta de la Medalla Milagrosa.

Tengo constancia de Presidentas: Mari Carmen Pérez Fito, Pura Liñana

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA: Los días 16 y 17 de mayo de 1964, se inauguro en Moixent la asociación.  En el aleluya del dia 10 de mayo de 1964, esta escrito el Decreto de Erección de esta Organización, firmado en Valencia, el dia 23 de abril de 1964. 

En la noche de 16 al 17 de mayo de 1964, se inauguró en Moixent la asociación.  Sección 142 de la Adoración Nocturna de la Archidiciocesis.
El Decreto de Erección está firmado en Valencia el día 23 de abril de 1964.  (Publicado en el Aleluya el día 10-5-1964, nº 1226).   El primer día, 16  de mayo, participaron 14 secciones con sus banderas de Adoradores, junto con el Consejo Archidiocesano y Moixent. Además, algunas personas recibieron el distintivo de Adoradores e hicieron el juramento de fidelidad a la Bandera. En la bendición de la Bandera actuó como padrino, Enrique Pérez Tortosa. (IX)

Sobre este día hay noticias en el Aleluya en los números 1226 y 1229 y en el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia del año 1964, nº 2804, pagina 443. 

La Organización se desconoce el año de su desaparición, por el año 1969 se disminuyo el numero de adoradores según la revista “La Bastida”.


Acción Catolica:
Delegación de menores  Presidenta: Carmen Granero Bacete (1955).
Sección de Niñas.  Presidentas según los Aleluyas: Maria Julia Belda Cuesta (1953), Maria Natalia Liñana Calabuig (1955): Josefina Grau Ferrer (1960).
Banderas de Aspirantes, Mujeres y Jóvenes de Acción Católica 
Sección de Aspirantes dia 27 de mayo de 1956 se bendice el banderín, apadrinado por Guillermo Pérez y Lolita Cuesta (X).  Presidentas: Josefina Botella González (1953), MªTeresa Carreres Bono (1957), MªNatalia Liñana Calabuig (1958), Pepita Baño Mico (1960).
Sección de Juveniles.  Presidentas: Lolita Cuesta Biosca (1953), Margarita Marti Revert (1955), Maria Pilar Gassó Mateu (1957), Josefina Botella González (1958), Maria Natalia Liñana Carreres (1960).
Las jóvenes, fundada el dia 27 de diciembre de 1953, teniendo su primera imposición de insignias el 25 de julio de 1954, con imposición de insignias en años siguientes. El día 29 de mayo de 1955, se bendijo la Bandera de las Jóvenes, siendo apadrinada por Enrique Pérez Tortosa y Lolita Calabuig Aracil. (XI).  Presidenta: Lolita Calabuig Aracil (1954).  Se conserva el Sello en el Archivo Parroquial.
El Centro Parroquial de mujeres, fundada el dia 29 de mayo de 1940.  El dia 24 de mayo de 1953 fue bendecida su bandera, acompañada por todas las mujeres, fue trasladada al domicilio de la Presidenta, Amparo Gassó, al Templo Parroquial, donde se procedió a la bendición, siendo apadrinada la Presidenta y el Presidente de Hombres, Custodio Iñesta (XI).  Presidenta: Amparo Gassó Carbonell.
Junta Parroquial de Acción Católica fundada el dia 10 de junio de 1954, como estado mayor de la Parroquia, de ella salían todas las iniciativas todas las iniciativas y proyectos, dio un avance en establecer nuevas fiestas, fundar cofradías, reformar el Templo Parroquial, rotular algunas de las calles del pueblo, etc. Presidentes: José Vicente Iñesta Albert (1955); delegado Manuel Calatayud (1955), Presidentes: Miguel González Iñesta (1955), José Cardos Granero (1968), Manuel Calatayud Rubio (1970).    De esta Organización Parroquial la última noticia se halla en el libro de actas de esta Asociación, que data del dia 3 de febrero de 1971.  Se conserva el Sello en el Archivo Parroquial.


OTRAS COFRADIAS Y ASOCIACIONES Según la Visita Pastoral de 1819, en la pagina 30, dice: “La Cofradía de la Sma.Trinidad establecida en esta Parroquia con el diploma del Vicario General del orden fundado en Roma en el dia 18 de mayo de 1874, y aprobada por el Exmo.Sor.Cardenal de valencia en el dia 16 de junio del mismo año 74”, también dice: “Cofradía del Carmen, instalada en esta Villa en 1866 con autorización del propio Comisionado y agregada a la de Valencia por el M.R.P.Eugenio Cabanes comisionado de la misma”.
Juventudes Marianas Vicencianas (1994).


Anotaciones de Felipe Sanchis Tárrega

(I) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT. Cofradias del Rosario y Jesús.  P.9 vto y 10
(II) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT. Libro de Cuentas 1863-1875
(III) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT. Cofradías del Rosario y Jesús.  P.80
(IV) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Libro Visita Pastoral 1658
(V) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Idem. P.89vto a 93 vto.
(VI) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT. Idem. P.94 a 96vto.
(VII) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT. Carpeta varios
(VIII) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Aleluya 10-5-1964.  Nº1226
(IX) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Aleluya 3-6-1956  nº813
(X) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Aleluya 3-7-1955.  Nº 762
(XI) ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Aleluya 24-5-1953.  Nº655

27 de octubre de 2017

TOC DELS QUARTS AMB LA CAMPANA SANTES RELÍQUIES

Esta funció de tocar la mesura temporal dels quarts d’hora la vènia executant des de maig de 2007 la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, la més antiga del nostre campanar, datada l’any 1792 (enguany complix els seus 225 anys), donació de l’Ajuntament a la Parròquia l’any 1889.  En la dita Donació segons consta en l’Acta, es regalà amb altra campana, per a que estès donaren els senyals dels quarts i les hores, però pareix que al instalar-les en el campanar junt amb les altres campanes es va fer altra disposició dels tocs, ja que la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, no tènia l’antic martell en el finestral, i si la “mitjana” que estava horientada mirant al carrer Santa Bàrbera, així va ocórrer fins la restauració de les campanes en 2006.

Però esta campana, recordem que va estar de 1998 a 2006 sense voltejar per estar clevillada, i va ser soldada en Alemanya, per a que poguera voltejar novament amb una garantía de al menys deu anys, i gràcies a ella es van poder restaurar les campanes. 
Des de fa deu anys ve sonant en totes les seus funcions amb total normalitat i gran brillantor, per donat el seu estat anterior era conveninet “descargarla” d’algunes funcions, sobretot dels tocs dels quarts que és cada dia i continuament, (180 impactes del martell en 24 hores),  impactes del martell que prodüixen també vibracions a l’estructura de la torre, sobretot de les tres campanes grans. 
La campana executa recordem, el Repic Festiu Tradiconal de Moixent, amb Santes Relíquies, el recuperat enguany toc d’Ànimes cada dia a les 21hs, i els tocs de difunts, incloent el Mig Vol. 

La campana que hem pensat a cumplir la funció de marcar els quarts es Santes Relíquies, una campana més menuda, que també és Patronal (com Sant Pere Apòstol que executa les hores), i que el seu finestral està orientat cap al poble, concretament al passeig Pare Moreno.  Des d’ahir, 26 d’octubre, ja sona en cada quart.  D’esta manera protegim la campana més antiga del campanar, i també l’estructura de la torre.  El toc no es pot confudir amb toc de difunts, ja que els impactes a la campana son seguits.

25 de octubre de 2017

CAMPANERS DE MOIXENT PARTICIPEM EN EL XXIII ENCONTRE DE CAMPANERS EN ESLIDA

El passat dissabte 21 d’octubre va tindre lloc a Eslida (Castelló) el “XXIII Encontre de Campaners Valencians”.
A les 6:30 hores els Campaners Felipe, Manuel i Lorenzo eixiem cap a Anna on haviem quedat amb Fernando (Campaner de Navarrés) i Vicent Tomás (d’Electorecamp), a qui li agraïm que ens portara en el seu cotxe per anar a Eslida.
Al arribar vam esmorçar en el "bar paquita” on vam coincidir amb altres campaners i els vam poder saludar.

A les 10 vam anar a l’església on ja hi haviem altres campaners, gent nova que no coneixiem.  Entrarem en l’església “El Salvador” on va tindre lloc l’exposició de cada grup de campaner.
Estaben presents campaners d’Atzaneta d’Albaida, Aín, Albaida, Alberic, Alfafar, Alfondeguilla, Almussafes, Artana, Beniarrés, Benirredrà, Bétera, Campanar, de la Catedral de Segorb, Catedral de València, del Forn d’Alcedo, l’Alcora, l’Alquería de la Comtessa, la Vall d’Uxò, Massanassa, Navarrés, Nules, Ontinyent, Puçol, Sagunt, Soneja, Vil·lareal i els anfitrios (Eslida) a més de Vicent Tomás de l’empresa Electorecamp.
Cada colla va compartir les inquietuts, novetats, records, i activitats en l’últim any.  Tal volta massa llarc els parlaments. 
Per la nostra part Felipe al intervindre menciona els 225 anys de la Campana Sancti Petre Isidore Agricolae et Antoni amb la recuperació del toc d’Ànimes cada dia amb esta campana, els 10 anys de l’Associació Campaners de Moixent amb una sencilla exposició en el Museu Pare Moreno, els treballs voluntaris en la Parróquia, Visites Guiades al campanar durant la setmana de festes Patronals, i l’any que ve la campana Sant Pere Apòstol cumplirá els 75 anys.

Després vam pujar a la sala de les campanes on hi han dos campanes: Santa Bàrbera i Sant Vicent Ferrer.  El grup que volia va realitzar un toc de campanes.
Compartirem el dinar en el “Bar Paquita”.  Es concreta que per a l’any 2019 la Trobada seria en la ciutat d’Ontinyent, per a l’any que ve no es sap cert.
Finalment es despedirem i en el cotxe de Vicent Tomás anarem primer fins a Navarrés i després tornarem en el cotxe de Felipe a Moixent.

Enhorabona als campaners de Eslida.

23 de octubre de 2017

PRÓXIMAMENT

1- El 1 de novembre es la Solemnitat de Tots Sants, en Moixent, la vespra i el dia: Volteig de 5 Campanes.  

2- El dia 2 es el dia d’Ànimes.  En Moixent, la Vespra a les 20:00, i en les dos misses del dia s’executara en tots els tocs el Mig Vol de les campanes

3- El dia 4 es Sant Carles Borromeo, primer divendres de mes dedicat al Cor de Jesús en Moixent abans de la misa es farà l’Exposició del Santíssim Sacrament.  Vol d’una campana i toc d’Expossició del Santíssim.  A Ontinyent, Voltejos de Campanes la vespra, i el dia del Titular de la Parròquia, i el dia 5 per a la missa del mati i a la vesprada a la processó de 18hs.

4- El dia 5 últim dia de Moros i Cristians en Moixent.  Missa festera en honor a la Milagrosa i a la vesprada el trasllat a la Capella de la Residència i Ofrena de Flors.  Volteig de 4 Campanes i de manera especial de Santa Maria Mare de Déu.

5- El dia 8 de novembre,  es el 35 aniversari de l’ordenació sacerdotal del nostre rector, de mans de Sant Joan Pau II en la seua visita a València.

6- En Moixent, els dies 12, 19, 26 de 17:30 a 18:30h, Campaners de Moixent obrira el Museu Pare Moreno.

7- El dia 25 es Santa Caterina.  En Caudete Titular de l’Església, este dia, i els dos dies anteriors Voltejos de campanes.

8- El 26 de novembre és la Solemnitat de Crist Rei, final de l'Any Litúrgic. En la missa de 12hs, la Coral Santa Cecilia de Moixent, celebra a la seua patrona amb cants en la Eucarístia.  A Canals benedicció de la restauració de la campana Sant Antoni Abat i el dilluns dia 27 es pujara a la sala de les campanes.

9- Festes a Ontinyent a la Puríssima, Voltejos de Campanes en el Campanar de Santa Maria: el dia 4 de novembre és la Presentació del Programa; el dissabte 21 Missa processó de trasllat i imposició de les medalles; el dia 25, el Cant dels Angelets i pregó de festes; el 26, Missa de Malalts i impedits.

17 de octubre de 2017

AGENDA 2017: TRIDUO A LA MILAGROSA, TOTS SANTS, FIDELS DIFUNTS I FESTA DE MOROS I CRISTIANS A LA MILAGROSA

TRIDUO A LA MILAGROSA: “Las Hijas de la Caridad” van vindre a Moixent el 17 de gener de 1894 fins al setembre de 1999, per a atendre un llar-asil per a ancians dedicat a Sant Joan Baptiste, i després escolaritzar els xiquets més xicotets, fins que més majors ja els acollien en les escoles (en la teulada tenia la campana, que ara està en la Venta del Potro).  En està llarga presència i activitat a Moixent una de les coses de més arrelament i de major ressonància és la devoció a la Milagrosa i el Triduo que han fomentat, així com instituir les “Conferencias a San Vicente de Paúl”, i la “Medalla Milagrosa” 
Al construir de 1994-1996 la Residencia on era el Col·legi Sant Joan Baptista (Asilo), es va dedicar la Residencia amb el nom de: "Residencia La Milagrosa"

L'Associació de la “Medalla Milagrosa” va començar a Moixent cap al 1913 o 1915; i el dia 10 de gener de 1991 va ser erigida com Associació.  
Un grup de dones i les Filles de la Caritat que venen a Moixent es reuneixen alguns dijousos en la Capella de la Residencia “La Milagrosa”,  a una reunió de formació cristiana i resar.  Quan naix algun xiquet les mares que volen ho presenten la Mare de Déu perquè ella els mostre el camí i els protegisca, se'ls entrega una medalla perquè el xiquet la porte sobre el pit. Durant tot el mes de maig, mes de María, es reunixen en la capella de la Residència per a oferir flors i oracions, i en el mes d’octubre mediten la Novena.  Al voltant de 40 celadores es preocupen que la Capelleta de la Milagrosa passe per les families de Moixent. Per a les comunions donen una imatge xicoteta de la Milagrosa als xiquets que han recibit per primera volta a Jesucrist en l’Eucaristia.

A més de la imatge processional, hi ha una en el pati de la Residència, altra en la gruta del Calvari (des de les altures de la muntanya ens veu i protegix a tots) i on cada diumenge del mes d’octubre es resa el Rosari.  Té un carrer dedicat (que se adorna amb banderes i colgadures), amb ceràmica de la Milagrosa, i altra en una font en el Calvari.  Segons una poesia del moixenti Gabriel Vila, la Milagrosa es patrona de la partida de Gramoixent.

El Triduo es celebra en la Parròquia desde l’any 1952 (segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial) ja que en la Capella del Col·legi Sant Joan Baptiste, era reduït per a la gent.  Des de l’any 2014 el Triduo comença amb el Trasllat el dissabte, canviant la costum de divendres a diumenge.

El triduo ho presidix un Pare Paul, no sols la feligresia de majors, també jóvens i xiquets reviuen i expressen el seu amor a la Mare de Déu. Estos tres dies, la missa s’oferix per els socies y socios difunts de la Medalla Milagrosa de Moixent.  Algunes celadores al finalitzar la celebració de l’Eucaristia repartixen medalles. Al finalitzar la Missa de 12 del diumenge, es presenten els xiquets a la Verge.

Desde l’any 2012, l’Associació de Moros i Cristians que la tenen per Patrona, es porta el dissabte (28 d’octubre) en trasllat la Milagrosa desde la Capella de la Residència fins a l’Església Parroquial, acompanyen a la Milagrosa els xiquets de la catequesis, alguns fidels amb flors per la Milagrosa, les Filles de la Caritat que venen per al Triduo i el Pare Paul,  les filades de Moros i Cristians i la Banda de Música “La Constancia”.

L’imatge de la Milagrosa tornará a la Residencia el dia 5 de novembre fins a este dia durant els dies que esta en l’església es resa oracions i cants marians, i es convoca als qui están fent l’Iniciació Cristiana en torn a la Milagrosa.

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.

1er dia del Triduo a la Milagrosa, 28 d’octubre
- Tres Vols d’avís a trasllat de 18:30, amb Santa Maria Mare de Déu.
• Volteig al pujar la Milagrosa per el carrer “Màrtirs” fins que entre al Temple Parroquial de Sant Antoni hasta Sant Isidre.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

2on dia del Triduo a la Milagrosa, 29 d’octubre
- Tres Vols d’avís a missa de 12,  amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

3er dia del Triduo a la Milagrosa, 30 d’octubre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer de Sant Antoni hasta Sant Isidre.


TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  Per a esta Solemnitat de Tots Sants la litúrgia celebra amb el color blanc, les campanes voltejen en senyal de festa i d’alegria; i a la vesprada es quant a les campanes es fan sonar tocs de difunts, com a vespra del dia 2 de novembre.Per tant les Campanes acompanyen la profunda devoció dels fidels en estos dies, amb tocs adecuats als diferents sentiments de cadascun dels dos dies.

FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té lloc el dia 2 de novembre, l’objectiu del qual es resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  
El mateix dia de Tots Sants, per la vesprada, en el Cementeri es resa el Sant Rosari pegant unes voltes caminant. Si la meteorología o impedix es celebra en l’església i per això es convocara a tres Mig Vols.  

El dia de Fidels Difunts enguany es dissabte, es celebran dos misses, una per el mati, i l’altra a la vesprada a la qual el Cor Parroquial es a pressent per a Solemnitzar la celebració que encara es més concurrida que la del mati, es canta un reponso “Libera me Domine”.
El 16 de març d’enguany, s’ha recuperat cada dia que es realitze el toc d’Ànimes invitant-nos a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.

El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.   També  per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs

Vespra de Tots Sants, 31 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20.  I Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Tots Sants (Vespra de Fidels Difunts), 1 de novembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i de Nieves. El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu (tradicional).

-  20 hores.  Toc d’Ave Maria, i Mig Vol.

Fidels Difunts, 2 de novembre
- Tres Migs Vols d’avís a missa de 11

- Tres Migs Vols d’avís a missa de 19


FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA: El cap de setmana que següeix a Tots Sants desde 2008 be celebrant-se a Moixent, uns dies de Festa de Moros i Cristians i entre els actes esta la celebració de l’Eucaristia de Diumenge trasllat de l'imatge a la Residencia i una Ofrena de flors a la Milagrosa que està en el pati de la Residencia.
A les 12 hores, té lloc la missa festera, rodejant la imatge es col·loquen els estandarts de cada “fila” i les banderes dels ambaixadors.  Al peu del Presbiteri també esta Creu i la mitja lluna.  Asistixen la Coorporació Municiapal i la membres de l’Associació de Moros i Cristians.
Per la vesprada a les 16:30 es trasllada la imatge a la Residencia amb la asistencia de membres de l’Associació de la Medalla Milagrosa y Moros i Cristians amb els seus trages de gala, Sr.Alcade i Banda de Música.
Seguidament té lloc l’ofrena de flors a la imatge de la Milagrosa que esta en el patí de la Residencia.

Moros Cristians. Ofrena a la Milagrosa, 5 de novembre
Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i de Nieves.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

Vols de trasllat:
 - Tres Vols d’avís a trasllat de 16:30, amb Santa Maria Mare de Déu.
• Vol al eixir l’imatge de Sant Antoni hasta Sant Isidre.